undefined logo
undefined logo

Aangifte van overlijden

Als iemand in Nederland overlijdt, moet dat worden gemeld bij de gemeente waar de persoon is overleden. Meestal doet de begrafenisondernemer dit. Maar u kunt dit ook zelf doen. Voor de aangifte heeft u de verklaring van overlijden nodig. Deze krijgt u van de arts die het overlijden heeft vastgesteld.

U kunt alleen op afspraak aangifte doen van overlijden.

Wat u moet weten

  • De aangifte moet vóór de uitvaart en binnen 6 werkdagen na het overlijden gedaan zijn.
  • Overleg met uw uitvaartondernemer wie aangifte van overlijden doet.
  • Na aangifte van overlijden verwerkt de gemeente het overlijden in de burgerlijke stand en de basisregistratie personen (BRP).
  • U krijgt een uittreksel van de akte van overlijden. Deze akte geeft toestemming voor de uitvaart.
  • Meer informatie over overlijden op Rijksoverheid.nl

Overlijden in het buitenland

Als een inwoner uit Nederland in het buitenland is overleden, geeft u dit door aan de woongemeente binnen Nederland. Hiervoor heeft u een (gelegaliseerde) overlijdensakte nodig uit de plaats waar betrokkene is overleden.

Meer informatie hierover leest u op: www.nederlandwereldwijd.nl/hulp-bij-nood/overlijden-in-het-buitenland

Meenemen

  • Een geldig identiteitsbewijs
  • Een doktersverklaring van het overlijden