Logo van Gemeente Noordoostpolder dat doorverwijst naar de homepage
Logo van Gemeente Noordoostpolder dat doorverwijst naar de homepage

Besluiten - 14 mei

Besluitenlijst uit de vergadering van burgemeester en wethouders van de gemeente Noordoostpolder van 7 mei 2024.

Degeneratie glasvezelproject

De raad via de tweede kwartaalbegrotingswijziging 2024 voorstellen een budget van € 65.000,- beschikbaar te stellen voor herstelwerkzaamheden aan het straatwerk in 2024 en de benodigde middelen voor 2025-2028 op te nemen in de primitieve meerjarenprogrammabegroting 2025-2028.

Subsidieverlening versnelling het Vlie

Voor de ontwikkeling van het Vlie bijgevoegde concept intentieverklaring versnelling realisatie gezondheidscentrum Het Vlie vaststellen.

De raad vragen om:

  1. een budget van € 125.000,- (incl. BTW) beschikbaar te stellen ten behoeve van de business case van stichting Het Vlie.
  2. De 30e wijziging van de begroting 2024 vast te stellen.