College van burgemeester & wethouders

Het college van b&w vormt het dagelijks bestuur van de gemeente en handelt binnen de door de raad vastgestelde kaders. Het college telt 5 personen, de burgemeester en 4 wethouders. Het college vergadert elke dinsdagmorgen. De vergaderingen van het college zijn niet openbaar. Wat het college in die vergaderingen heeft besproken en besloten leest u in de besluitenlijsten.

Samenstelling

Afspraak maken

Wilt u een afspraak maken met de burgemeester of een van de wethouders? Neem dan contact op met het bestuurssecretariaat, telefoon: (0527) 63 39 11.

Meer informatie

Uw Reactie
Uw Reactie