College van burgemeester & wethouders

Het college van b&w vormt het dagelijks bestuur van de gemeente en handelt binnen de door de raad vastgestelde kaders. Het college telt 5 personen, de burgemeester en 4 wethouders. De tweehoofdige directie van de ambtelijke organisatie ondersteunt het college. Het college vergadert elke dinsdagmorgen. De vergaderingen van het college zijn niet openbaar. Wat het college in die vergaderingen heeft besproken en besloten leest u in de besluitenlijsten.
Burgemeester Harald Bouman

Burgemeester
Harald Bouman

 

 

Gemeentesecretaris Iwan Valk

Gemeentesecretaris
Iwan Valk

Algemeen directeur Eelke de Vries

Algemeen directeur/loco-
secretaris Eelke de Vries

Wethouder Marian Uitdewilligen

Wethouder
Marian Uitdewilligen

 

Wethouder Anjo Simonse

Wethouder
Anjo Simonse

 

Wethouder Hans Wijnants

Wethouder
Hans Wijnants

Wethouder Wiemer Haagsma

Wethouder
Wiemer Haagsma

Afspraak maken

Wilt u een afspraak maken met de burgemeester of een van de wethouders? Neem dan contact op met het bestuurssecretariaat, telefoon: (0527) 63 33 78.

Meer informatie