Logo van Gemeente Noordoostpolder dat doorverwijst naar de homepage
Logo van Gemeente Noordoostpolder dat doorverwijst naar de homepage

Besluiten - 24 juni

Besluitenlijst uit de vergadering van burgemeester en wethouders van de gemeente Noordoostpolder van 24 juni 2024.

Vaststellen geactualiseerd archiefbeleid gemeente Noordoostpolder

  1. De raad voorstellen de Archiefverordening gemeente Noordoostpolder vast te stellen.
  2. Vaststellen van de Beheerregeling Informatiebeheer gemeente Noordoostpolder.
  3. Vaststellen van het Calamiteitenplan Archieven gemeente Noordoostpolder.
  4. Vaststellen van het Kwaliteitssysteem Informatiebeheer gemeente Noordoostpolder.
  5. Vaststellen van het Handboek Vervanging gemeente Noordoostpolder en het bijbehorende vervangingsbesluit.

Haalbaarheidsonderzoek herontwikkeling De Binkel in Creil naar woningbouw

  1. Een budget van € 22.500 beschikbaar te stellen voor een haalbaarheidsonderzoek naar de herontwikkelingsmogelijkheden naar woningbouw van locatie De Binkel in Creil.
  2. De gemeenteraad via de derde clusterkwartaalbegrotingswijziging 2024 voorstellen een budget van € 22.500 beschikbaar te stellen.
  3. De gemeenteraad informeren.

Vaststellen gewijzigde Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Flevoland en Gooi & Vechtstreek

De gewijzigde Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Flevoland en Gooi & Vechtstreek vaststellen.

Overdracht gronden van de Staat aan gemeente Noordoostpolder

Instemmen met de aankoop van een aantal percelen openbare weg van De Staat der Nederlanden bij Nagele en Bant voor € 1,- per kadastraal perceel kosten koper.

Evaluatie Sociaal Economisch Beleid 2020-2024

  1. De evaluatie van Sociaal Economisch Beleid 2020-2024 vaststellen.
  2. De evaluatie beeldvormend bespreken in de commissie BFE.