Logo van Gemeente Noordoostpolder dat doorverwijst naar de homepage
Logo van Gemeente Noordoostpolder dat doorverwijst naar de homepage

Besluiten - 7 mei

Besluitenlijst uit de vergadering van burgemeester en wethouders van de gemeente Noordoostpolder van 7 mei 2024.

Besluit 23 april 2024

Verordening Starterslening

De raad voorstellen om:

  • De ‘Verordening tot wijziging van de verordening Starterslening gemeente Noordoostpolder 2018’ vast te stellen;
  • het budget voor startersleningen verhogen met € 1 miljoen door dit bedrag daarvoor beschikbaar te stellen;
  • de 27e wijziging van de programmabegroting 2024 vast te stellen.

Besluiten 7 mei 2024

Werving- en selectiebeleid

Het aangepaste Werving- en selectiebeleid vaststellen.

Advies Aanwijzing Lokale Omroep

De raad adviseren positief advies uit te brengen aan het Commissariaat voor de Media over de aanvraag van RTV Noordoostpolder voor een aanwijzing tot lokale omroep.

Plan van aanpak Beleidsplan Openbare Ruimte

  1. Het 'Plan van aanpak Beleidsplan Openbare Ruimte' vaststellen.
  2. De raad informeren.