Logo van Gemeente Noordoostpolder dat doorverwijst naar de homepage
Logo van Gemeente Noordoostpolder dat doorverwijst naar de homepage

Bezwaar en beroep

Bent u het niet eens met een besluit van de gemeente? Dan kunt u bezwaar maken. Heeft u dat gedaan en bent u het niet eens met de beslissing over uw bezwaar? Dan kunt u in beroep gaan bij de rechtbank.

Bezwaar

Bent u het niet eens met een besluit van de gemeente? U kunt dan meestal bezwaar maken tegen dat besluit. Dat moet binnen 6 weken. Bij wie u bezwaar kunt maken, staat vermeld op het besluit dat u hebt ontvangen. Meestal is dat het college van burgemeester en wethouders.

Bezwaar maken per post

U kunt ook per post bezwaar maken tegen een besluit van de gemeente. Dien dan schriftelijk een bezwaarschrift in. Dit is een brief met de volgende onderdelen:

  • Uw naam, woonadres, telefoonnummer en e-mailadres
  • Datum waarop u het bezwaarschrift schrijft
  • Tegen welk besluit u bezwaar maakt
  • Kopie van het besluit waartegen u bezwaar maakt
  • Waarom u daartegen bezwaar maakt
  • Uw handtekening

Stuur uw bezwaarschrift naar de gemeente of geef het af op het gemeentehuis.

Gemeente Noordoostpolder
Postbus 155
8300 AD Emmeloord

Hoe het werkt

  • De gemeente streeft ernaar om zoveel mogelijk bezwaarschriften informeel af te handelen. Wanneer uw bezwaarschrift zich daarvoor leent, neemt een onafhankelijk gespreksbegeleider contact met u op met de vraag of u mee wilt werken aan een informeel gesprek. Dat wordt een gesprek tussen u en de gemeente, waarbij de gespreksbegeleider bemiddelt. Samen zoekt u naar een praktische oplossing voor uw bezwaar. Meer informatie over deze vorm van bemiddeling leest u op de pagina Mediation en bemiddeling
  • Levert de informele procedure geen resultaat op of wilt u daar niet aan meewerken, dan volgt de formele procedure. De onafhankelijke Commissie voor bezwaarschriften houdt een hoorzitting. U ontvangt daarvoor een uitnodiging. Tijdens deze hoorzitting adviseert de commissie het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen hoe uw bezwaarschrift beoordeeld moet worden. Het bestuursorgaan neemt daarna een besluit over uw bezwaar

Uitvoering besluit tegenhouden

Als een besluit genomen is, mag het worden uitgevoerd. Ook als u bezwaar heeft gemaakt. Wilt u dat het besluit niet wordt uitgevoerd? Dan kunt u de rechter vragen om een voorlopige voorzieningexterne-link-icoon. Er moet dan wel sprake zijn van een spoedeisend belang. Aan het aanvragen van een voorlopige voorziening zijn kosten verbonden. Dit is afhankelijk van het soort zaak. De rechter kan bepalen dat u het geld terugkrijgt als u in het gelijk wordt gesteld.

U kunt uw verzoek sturen naar:

Rechtbank Midden-Nederland
Afdeling Bestuursrecht
Postbus 16005
3500 DA Utrecht
088 362 00 00

WOZ bezwaar

Let op! Een bezwaar voor de WOZ-waarde van uw pand geeft u door via onderstaande formulieren:

Bezwaar indienen WOZ-woningexterne-link-icoon

Bezwaar indienen WOZ-bedrijfspandexterne-link-icoon

Beroep

Heeft u bezwaar gemaakt tegen een besluit van de gemeente? En heeft u geen gelijk gekregen? Of kunt u zich niet vinden in het besluit dat genomen is op uw bezwaar? Dan kunt u tegen dit besluit in beroep gaan (met DigiD)externe-link-icoon bij de rechtbank Midden-Nederland. Dit moet meestal binnen 6 weken.