Logo van Gemeente Noordoostpolder dat doorverwijst naar de homepage
Logo van Gemeente Noordoostpolder dat doorverwijst naar de homepage

Bijlage 5.1 Groen

Beplantingsadvies voor een erfsingel

Schematische doorsnede van een erfsingel

sloot rij 1 rij 2 rij 3 rij 4 rij 5 bebouwing

Verplichtingen (aantal en afstanden)

  • De onderlinge afstand van de rijen is maximaal 150 centimeter.
  • De onderlinge afstand in de rijen is maximaal 150 centimeter.
  • Per 2,25 m2 wordt minimaal één boom/struik geplant.

De erfsingel dient minimaal 6 meter breed te zijn, dit is gemeten van hart boom/struik 1e rij tot hart boom/struik laatste rij. Een bredere singel verdient de voorkeur.

Aanbevelingen (soortkeuze van de beplanting)

Soortkeuze voor bomen is:
Hoeveelh. Naam Latijnse naam Maat(hoogte in cm.) Opmerking/bijzonderheden
5% haagbeuk Carpinus betulus 60-100 verdraagt schaduw
10% winterlinde Tilia cordata 80-100 heeft licht nodig
10% eik Quercus robur 80-120 verdraagt lichte schaduw
5% veldesdoorn Acer campestre 60-100 struikvormige boom 
10% els Alnus glutinosa 80-100 snelle groeier
10% gewone esdoorn Acer pseudoplatanus 80-100 verdraagt schaduw

Soortkeuze voor struiken is:
Hoeveelh. Naam Latijnse naam Maat (hoogte in cm.) Opmerking/bijzonderheden
5% rode kornoelje Cornus sanguinea 50-80 verdraagt schaduw
5% gele kornoelje Cornus mas 50-80 verdraagt schaduw
5% gewone liguster Ligustrum vulgare 60-100 houdt  's winters lang zijn blad
10% hazelaar Corylus avellana 50-80 verdraagt schaduw
5% vogelkers Prunus padus 50-80 wordt een boom met bloemen
10% kardinaalmuts Euonymus europaea 60-100 zonnige standplaats
5% gelderse roos Viburnum opulus 50-80 zonnige standplaats
5% wegedoorn Rhamnus cartharticus 60-100 verdraagt schaduw  (voor kalkrijke grond)

Bovengenoemde struiken kunt u het beste in groepen planten van 5 tot 7 van de zelfde soort. 
Bomen en struiken moeten over de gehele singel gelijkmatig verdeeld zijn.
Een afstand van 4 meter tussen gebouwen en de stam van de eerste rij beplanting is verplicht.