Bijzondere bijstand

Heeft u bijzondere kosten die u niet kunt betalen? Dan kunt u misschien extra geld krijgen van de gemeente. Dit heet bijzondere bijstand.

Of u in aanmerking komt voor bijzondere bijstand, beoordelen wij op basis van uw persoonlijke situatie. In het algemeen gelden de volgende voorwaarden:

  • U kunt geen bijzondere bijstand aanvragen voor kosten die iedereen heeft, zoals de huur, energielasten, telefoonkosten of de kosten van een paspoort. Deze moet u uit uw eigen inkomen betalen
  • U kunt wel bijzondere bijstand aanvragen voor kosten als: extra waskosten voor kleding en beddengoed door ziekte of handicap, rechtshulp, eigen bijdrage personenalarmering of maaltijdvoorziening
  • De kosten zijn noodzakelijk. U kunt dus niet anders dan deze kosten maken. Soms vragen wij aan een arts of andere deskundige of de kosten inderdaad nodig zijn
  • De kosten kunnen eenmalig zijn maar ook wekelijks of maandelijks terugkomen
  • Soms krijgt u bijzondere bijstand als gift, soms als lening. Dit is afhankelijk van uw situatie en inkomen. Krijgt u een lening, dan moet u die terugbetalen

Antwoord van de gemeente

De gemeente besluit binnen 8 weken nadat u de volledige aanvraag hebt gedaan. U krijgt een brief met het antwoord.

Voor wie is bijzondere bijstand?

Het ligt eraan wat u zelf kunt betalen. De gemeente kijkt naar uw inkomen en hoeveel vermogen u heeft. U hoeft geen bijstandsuitkering te hebben om bijzondere bijstand te kunnen krijgen. Ook met een andere uitkering, een laag pensioen of een laag salaris kunt u soms bijzondere bijstand krijgen.

Uw Reactie
Uw Reactie