Logo van Gemeente Noordoostpolder dat doorverwijst naar de homepage
Logo van Gemeente Noordoostpolder dat doorverwijst naar de homepage

Werk en bijstand

Werk zoeken

De Werkcorporatie helpt u bij het vinden van werk

(Bijstands)uitkering aanvragen

Als u geen inkomen heeft en er geen andere voorzieningen zijn

Vrijwilligerswerk

Hoe u zich kunt aanmelden voor vrijwilligerswerk

Wijzigingen melden bijstandsuitkering

Ontvangt u een bijstandsuitkering en wijzigt uw situatie of gaat u op vakantie?

Geen uitkering en wel op zoek naar werk?

Ook als u geen uitkering hebt, kan de gemeente u helpen

Uitkeringsspecificatie en jaaropgave

Overzicht van de uitkering die u heeft gekregen en hoe deze is berekend

Bijzondere bijstand

Extra geld van de gemeente voor bijzondere kosten die u niet kunt betalen

Fraude met een bijstandsuitkering

Hoe u een melding kunt maken van een vermoeden van fraude

Inkomsten doorgeven

Heeft u een uitkering Participatiewet, IOAW of IOAZ en daarnaast inkomsten? Dan kunt u dit hier doorgeven

Loonkostenvoordeel oudere werknemer

Tegemoetkoming als een werkgever een oudere werknemer in dienst neemt