Werk zoeken

Ontvangt u een bijstandsuitkering en zoekt u betaald werk? Dan moet u zich altijd inschrijven op de website werk.nl van het UWV. Uw klantmanager kan u daarnaast ook aanmelden voor een re-integratietraject bij de Werkcorporatie, een samenwerkingsverband tussen de gemeente, Concern voor Werk, werkgevers en het onderwijs.

Heeft u vragen over werk en uitkering? Neem dan contact op met uw klantmanager of met het sociaal loket, het informatiepunt van de gemeente voor financiën, wonen, welzijn, (jeugd)zorg, opvoeden, maatschappelijke opvang en geestelijke gezondheidszorg.

Uw Reactie
Uw Reactie