Logo van Gemeente Noordoostpolder dat doorverwijst naar de homepage
Logo van Gemeente Noordoostpolder dat doorverwijst naar de homepage

Geen uitkering en wel op zoek naar werk?

Arbeidsondersteuning

Een samenleving voor ons allemaal waarin we met en voor elkaar de schouders eronder zetten. Dit is de kracht van Noordoostpolder en waar wij als gemeente Noordoostpolder voor staan. Wij willen graag dat u maximaal kunt meedoen in onze samenleving. Hierbij staat werk voorop. Het hebben van werk is niet alleen belangrijk voor uw inkomen. Het heeft ook een grote maatschappelijk waarde.

Wilt u graag werken, maar lukt het u zelf niet? Misschien kunnen wij u hierbij helpen. Niet alleen inwoners die een uitkering van ons ontvangen kunnen arbeidsondersteuning van ons ontvangen. Ook inwoners zonder een uitkering (de vakterm is niet-uitkeringsgerechtigde / nugger) kunnen arbeidsondersteuning van ons ontvangen.

Samenvattend: heeft u geen recht op een uitkering, bijvoorbeeld omdat uw partner werkt? Maar wilt u wel werken en kunt u daarbij ondersteuning gebruiken? Wij kunnen u dan arbeidsondersteuning bieden.

Hoe vraagt u arbeidsondersteuning voor een niet-uitkeringsgerechtigde aan?

U vraagt arbeidsondersteuning heel gemakkelijk online aan door op de bovenstaande link 'aanvragen met DigiD' te klikken. 

Kan of wilt u geen gebruik maken van een online formulier?

Dan kunt u het onderstaand PDF-formulier ook downloaden en na het invullen en ondertekenen naar ons sturen.

U kunt ook het aanvraagformulier met bijlagen e-mailen naar participatie@noordoostpolder.nl. Zorg ervoor dat de bestanden dan goed leesbaar zijn (niet te klein en niet te groot). Ook mag u het bij de receptie in het gemeentehuis inleveren

Wanneer bent u een niet-uitkeringsgerechtigde?

Dit bent u als u aan alle voorwaarden tegelijkertijd voldoet. De voorwaarden zijn:

  • U bent jonger dan de AOW-leeftijd.
  • U woont in de gemeente Noordoostpolder.
  • U staat bij het UWV ingeschreven als werkloze werkzoekende.
  • U ontvangt geen uitkering van de gemeente, het UWV of de Sociale Verzekeringsbank.
  • U heeft geen recht op arbeidsondersteuning vanuit het UWV of de Sociale Verzekeringsbank.

Wat zijn de belangrijkste uitgangspunten bij arbeidsondersteuning voor niet-uitkeringsgerechtigden?

Wij kunnen u alleen helpen bij het vinden van algemeen geaccepteerde arbeid. Dit is al het werk dat algemeen gangbaar is en waar u ook toe in staat bent. Enkele uitgangspunten andere voor de arbeidsondersteuning zijn:

  • De arbeidsondersteuning wordt alleen geboden op basis van een schriftelijk verzoek.
  • Uw beschikbaarheid voor de arbeidsmarkt is minimaal 12 uur per week.
  • Trajecten zijn kortdurend en zijn alleen gericht op het krijgen van algemeen geaccepteerde arbeid.
  • Voor trajecten vragen wij geen eigen bijdrage.
  • Deelname aan een traject is vrijwillig, maar niet vrijblijvend. Onderbreekt of beëindigt u het traject tussentijds zonder een goede reden? Dan kan dit betekenen dat u de kosten moet terugbetalen.

Let op!
Wij helpen u niet als u zich wilt laten (om)scholen naar een specifiek beroep. Ook helpen wij u niet als u alléén werk wilt doen waarvoor u bent opgeleid.