Uitkeringsspecificatie en jaaropgave

Een uitkeringsspecificatie is het overzicht van hoe uw uitkering is berekend. Een jaaropgave is een overzicht van de uitkering die u in het vorige jaar heeft ontvangen. Ook staat erin hoeveel belasting is ingehouden.
  • U ontvangt elke maand een uitkeringsspecificatie
  • In februari krijgt u de jaaropgave toegezonden. De jaaropgave heeft u nodig om een woning te huren, belastingaangifte te doen en om toeslagen aan te vragen