Uitkeringsspecificatie en jaaropgave

Een uitkeringsspecificatie is het overzicht van hoe uw uitkering is berekend. Een jaaropgave is een overzicht van de uitkering die u in het vorige jaar heeft ontvangen. Ook staat erin hoeveel belasting is ingehouden.
  • U ontvangt elke maand een uitkeringsspecificatie
  • In februari krijgt u de jaaropgave toegezonden. De jaaropgave heeft u nodig om een woning te huren, belastingaangifte te doen en om toeslagen aan te vragen

Let op!

U kunt uw uitkeringsspecificaties ook digitaal ontvangen. Deze documenten kunt u ontvangen in uw berichtenbox op de internetpagina van MijnOverheid. Deze berichtenbox is niet alleen een postbus. Het is ook een handige opbergplek voor uw digitale berichten. Hierdoor kunt u gemakkelijk en op elk gewenst moment uw berichten bekijken. De berichten in de berichtenbox worden onbeperkt bewaard, tenzij u deze zelf verwijderd. U heeft dus zelf overzicht en controle.

Wilt u gebruiken maken van de berichtenbox? U heeft wel een DigiD nodig. Op de website van MijnOverheid vindt u meer informatie, kunt u inloggen en kunt u instellen welke berichten u digitaal wilt ontvangen. Ook kunt u instellen dat u door een e-mail een melding krijgt dat u een nieuw bericht heeft ontvangen.

 

Uw Reactie
Uw Reactie