Logo van Gemeente Noordoostpolder dat doorverwijst naar de homepage
Logo van Gemeente Noordoostpolder dat doorverwijst naar de homepage

Loonkostenvoordeel oudere werknemer

Als een werkgever een oudere werknemer in dienst neemt, kan daarvoor een financiële tegemoetkoming worden ontvangen. Dit heet het loonkostenvoordeel oudere werknemer. Om deze tegemoetkoming te kunnen aanvragen, heeft de werkgever een kopie van de doelgroepverklaring nodig. De werknemer vraagt deze doelgroepverklaring aan. De aanvraag wordt bij de gemeente ingediend als de werknemer 56 jaar of ouder is en hij/zij een uitkering Participatiewet, IOAW of IOAZ ontvangt/ontving. In alle andere gevallen moet de aanvraag bij het UWV worden ingediend.

Hoe vraagt u de doelgroepverklaring loonkostenvoordeel oudere werknemer aan?

U vraagt de doelgroepverklaring heel gemakkelijk online aan door op de bovenstaande button ‘aanvragen met DigiD’ te klikken.

Kan of wilt u geen gebruik maken van een online formulier?

Dan kunt u het onderstaand PDF-formulier ook downloaden en na het invullen en ondertekenen naar ons sturen. U kunt ook het aanvraagformulier met bijlagen e-mailen naar teaminkomen@noordoostpolder.nl. Zorg ervoor dat de bestanden dan goed leesbaar zijn (niet te klein en niet te groot). Ook mag u het bij de receptie in het gemeentehuis inleveren.

Voorwaarden om een doelgroepverklaring te kunnen krijgen

U moet aan alle voorwaarden tegelijkertijd voldoen. De voorwaarden zijn:

  • U heeft een reguliere baan op basis van een arbeidsovereenkomst (geen WSW of beschut werk);
  • U bent via uw baan verzekerd voor de werknemersverzekeringen;
  • Op de ingangsdatum van uw baan bent u 56 jaar of ouder en jonger dan de AOW-leeftijd;
  • In de maand voor de ingangsdatum van uw baan ontving u van ons een uitkering op basis van de Participatiewet, IOAW of IOAZ;
  • In de periode van 6 maanden voor de ingangsdatum van uw baan heeft u niet bij dezelfde werkgever gewerkt;
  • U dient de aanvraag voor de doelgroep binnen 3 maanden vanaf de ingangsdatum van uw baan bij ons in.

Deze voorwaarden zijn officieel vastgelegd in artikelen 2.2 en 2.3 van de Wet tegemoetkomingen loondomein.

Veel voorkomende vragen

Het is heel belangrijk dat u de doelgroepverklaring op tijd aanvraagt. Dit doet u door de aanvraag binnen 3 maanden nadat u bent gaan werken in te dienen. Na deze 3 maanden heeft u geen recht meer op de doelgroepverklaring. De datum waarop wij het aanvraagformulier van u ontvangen geldt als aanvraagdatum.

Als wij uw aanvraag toekennen, dan krijgt u twee exemplaren van de doelgroepverklaring, namelijk een origineel en een kopie. De kopie moet u aan uw werkgever geven. Hiermee kan uw werkgever het loonkostenvoordeel aanvragen. Ook moet uw werkgever de kopie in de eigen loonadministratie bewaren. Wij kunnen de kopie ook aan uw werkgever sturen, maar dit doen wij alleen als u hiervoor via het aanvraagformulier toestemming geeft.

Nee, dat kan niet. U moet hiervoor een aanvraag doen.

U kunt alleen een doelgroepverklaring ontvangen als u aan de voorwaarden voldoet en het op tijd aanvraagt. Voldoet u wel aan de voorwaarden, maar dient u de aanvraag te laat in (later dan 3 maanden na de start van uw baan)? Dan wijzen wij uw aanvraag af.

Wij mogen er 8 weken over doen. Als het heel druk is, mogen wij er nog langer over doen. Dit willen wij graag voorkomen. Wij streven altijd naar een snelle afhandeling. U kunt zelf ook meehelpen om zo snel mogelijk een reactie op uw aanvraag te krijgen. Stuur alle informatie die nodig is om uw aanvraag te beoordelen direct mee, dan kunnen wij sneller een beslissing nemen.

Misschien kunt u hulp krijgen van uw kinderen, familie, vrienden, buren of kennissen. Heeft u dit niet of kunnen zij u niet helpen? Neem dan contact op met het Sociaal Loket. Zij kunnen u advies geven over instanties die u kunnen helpen.