Uitkering aanvragen

Heeft u geen werk en te weinig geld om van te leven? Dan kunt u een (aanvullende) bijstandsuitkering aanvragen. U moet zich daarvoor inschrijven op de website van het UWV: Werk.nl
  • Een bijstandsuitkering vult uw inkomen aan tot minimumniveau
  • Ontvangt u een bijstandsuitkering, dan moet u er alles aan doen om weer in uw eigen levensonderhoud te kunnen voorzien, zoals solliciteren, werk accepteren en bereid zijn om hiervoor te reizen of scholing te volgen
  • Ontvangt u een bijstandsuitkering, dan moet u veranderingen in uw situatie meteen doorgeven. Zo voorkomt u problemen
  • Lees meer over de voorwaarden en hoogte van de bijstandsuitkering op Rijksoverheid.nl
  • U vraagt een uitkering aan vanaf het moment dat uw inkomen daalt of wegvalt
  • Ga naar Werk.nl, log in met DigiD
  • Op Werk.nl geeft u aan welke uitkering u wilt aanvragen. U leest dan welke volgende stap u moet nemen in de aanvraagprocedure
  • Via Werk.nl kunt u zich aanmelden voor een voorlichtingsbijeenkomst van de gemeente. U bent verplicht deze groepsbijeenkomst bij te wonen
  • Binnen 8 weken nadat het aanvraagformulier is verstuurd krijgt u een brief met de beslissing. Soms duurt het langer, bijvoorbeeld als meer onderzoek nodig is of als uw aanvraag nog niet volledig is
  • Krijgt u een bijstandsuitkering toegewezen, dan geldt de datum waarop u zich heeft aangemeld bij Werk.nl als de ingangsdatum van uw uitkering

Uitkeringen oudere werklozen

Voor oudere en/of gedeeltelijk arbeidsongeschikte werklozen die eerst een baan hadden of zelfstandig werkten, bestaan de IOAW-, IOW- en IOAZ-uitkering. Of u hiervoor in aanmerking komt, leest u op de website van de Rijksoverheid.

Inkomensvoorziening zelfstandigen

Werkt u als zelfstandige en heeft u (tijdelijk) onvoldoende inkomen? Neem contact op met het Zelfstandigenloket Flevoland. Dit loket helpt u met inkomensvoorzieningen en bedrijfskredieten.

Informatiemap Participatiewet

De Participatiewet regelt alle zaken rondom uw terugkeer naar de arbeidsmarkt en uw inkomen. Met een bijstandsuitkering kunt u de periode overbruggen totdat u weer een baan gevonden heeft. Nadere informatie kunt u ook vinden in de informatiemap Participatiewet.

pdf Informatiemap PW januari 2019 (PDF, 1.56 MB)