Logo van Gemeente Noordoostpolder dat doorverwijst naar de homepage
Logo van Gemeente Noordoostpolder dat doorverwijst naar de homepage

Onjuist gebruik van een bijstandsuitkering

Denkt u dat iemand een bijstandsuitkering krijgt en daar geen recht op heeft? Een uitkering is bedoeld om iemand tijdelijk financieel te ondersteunen. De gemeente Noordoostpolder vindt het belangrijk dat een uitkering alleen gaat naar inwoners die deze ondersteuning nodig hebben. Vermoedt u dat iemand die in de gemeente Noordoostpolder woont geen recht op bijstand heeft of teveel ontvangt? Bijvoorbeeld omdat diegene werkt of samenwoont zonder dat wij dit weten? U kunt dit bij ons melden.

Hoe geeft u uw vermoeden door?

Wij gaan vertrouwelijk om met de informatie die u aan ons geeft. Als u het niet wilt, is het niet nodig om uw eigen naam te noemen. U kunt uw vermoeden op verschillende manieren melden:

 • Digitaal: Door op de bovenstaande knop 'Onjuist gebruik melden' te klikken start u een melding. U vult vervolgens de vragen in.
 • Telefonisch: u belt tijdens kantoortijden naar (0527) 63 39 11.
 • E-mail: u stuurt een e-mail naar fraudepreventie@noordoostpolder.nl

Het is wel belangrijk dat u alles wat u weet of vermoedt goed doorgeeft. Gaf u de melding anoniem aan ons door? Dan is het extra belangrijk om goed door te geven wat u weet of vermoedt. Wij kunnen u immers niet meer benaderen om aanvullende informatie of vragen.

Wanneer krijgt iemand ten onrechte bijstand?

Als iemand een bijstandsuitkering krijgt, dan is diegene verplicht alle informatie door te geven die van belang is voor de uitkering. Als die persoon geen hierover melding maakt bij de gemeente, dan ontvangt diegene onterecht bijstand. Enkele voorbeelden zijn:

 • Wonen op een ander adres dan is doorgegeven
 • Werken en daaruit inkomen ontvangen
 • Met iemand samenwonen
 • Regelmatig geld op de bankrekening bijgeschreven krijgen van anderen
 • Vaak spullen verkopen via bijvoorbeeld Markplaats
 • Handelen in / kweken van verdovende middelen
 • Regelmatig motorvoertuigen op naam registreren 
 • Het krijgen van een medebewoner / kamerhuurder.

Voorkom onjuist gebruik. Geef veranderingen door!

Ontvangt u een bijstandsuitkering? Wijzigt uw situatie? Bijvoorbeeld omdat u gaat samenwonen, of bijverdienen? Of gaat u op vakantie? Geef dit binnen 7 dagen door.

Dat u dit moet doen heet de ‘Inlichtingenplicht’. 

Veel voorkomende vragen

Als het nodig is, dan starten we een officieel onderzoek.

Wij begrijpen deze wens. Toch is dit niet mogelijk vanwege de privacy van de betrokken personen.

Als u geen gegevens van uzelf doorgeeft, blijft u anoniem. Wij onderzoeken niet wie u bent.

Wij doen eerst zelf onderzoek. In sommige gevallen dragen wij onderzoeken over aan de Sociale Recherche.

Wij gaan dan het recht op bijstand herstellen naar de situatie zoals het hoort te zijn. In sommige gevallen betekent dit dat het recht op bijstand wordt ingetrokken. Soms moet de persoon het te veel ontvangen geld terugbetalen. Daarnaast kan ook een boete worden opgelegd.

Dan hebben wij zo veel mogelijk informatie om het onderzoek te doen.