Logo van Gemeente Noordoostpolder dat doorverwijst naar de homepage
Logo van Gemeente Noordoostpolder dat doorverwijst naar de homepage

Bijzondere lokale omstandigheden Noordoostpolder

De bijzondere lokale omstandigheden waarmee u in de gemeente Noordoostpolder rekening moet houden.

 • Kwelwater bij de dijken
  In de Noordoostpolder hebben we te maken met kwelwater. Hier moet rekening mee worden gehouden bij de wijze van funderen.
 • Bodemdaling door onttrekking grondwater
  Rond Schokland wordt bodemdaling tegengegaan door grondwater te verhogen. In het zuidelijk deel van de polder is dit een probleem.
 • Bodemgesteldheid/draagkracht ondergrond
  In een gedeelte van de Noordoostpolder ligt zandgrond. In dat gebied is de draagkracht van de grond anders, dan in de rest van de Noordoostpolder. Hier moet rekening gehouden te worden met het kiezen van de funderingstype.
 • Vuilnisbelt
  Aan de Casteleynsweg ligt een voormalige vuilnisbelt. Hier mag alleen fundering gebruikt worden waarbij de grond niet geroerd wordt.
 • Register Externe Veiligheidsrisico’s (REV)
  In het REV staan locaties die van invloed kunnen zijn op het bouwen van een bouwwerk.
 • Natuurgebied/Natura 2000/Unesco
 • Waterkering Dijken
  Langs het IJsselmeer liggen de waterkeringsdijken. Hier mag niet elk funderingstype worden toegepast.
 • Verontreinigde grond (bijvoorbeeld centrum Emmeloord)
 • Windgebied kust