Omgevingsvergunning

Wilt u verbouwen, slopen of bijvoorbeeld een boom kappen? Dan heeft u waarschijnlijk een omgevingsvergunning nodig. Dit kunt u opzoeken in de vergunningcheck. De vergunningcheck en -aanvraag doet u bij het Omgevingsloket online van de Rijksoverheid.
  • Alle vergunningen voor bouwen, wonen, slopen, monumenten, ruimte, natuur en milieu vallen onder de omgevingsvergunning.
  • Met de vergunningcheck van Omgevingsloket online ziet u of een omgevingsvergunning nodig heeft. Dit duurt een paar minuten. Misschien hoeft u alleen een melding te doen. Soms hoeft u helemaal geen vergunning aan te vragen of melding te doen.

Monument

Bent u eigenaar van een (rijks)monument? Dan moet u meestal een omgevingsvergunning aanvragen.

Boom of groen kappen

Milieumelding of -vergunning

Bedrijven die schade veroorzaken aan het milieu, moeten een milieumelding doen. Belast uw bedrijf het milieu aanzienlijk? Dan moet u een omgevingsvergunning aanvragen.

Slopen

Het slopen van een (gedeelte) van een woning of pand moet u melden. Soms moet u een omgevingsvergunning aanvragen.

Inrit aanleggen

Flitsvergunning

In verband met het coronavirus is het flitsvergunningenloket is tijdelijk gesloten. Aanvragen voor een flitsvergunning lopen op dit moment via de normale vergunningenprocedure. Dit houdt in dat we het besluit over de vergunning binnen maximaal 8 weken nemen in plaats van 5 werkdagen.

Schriftelijk aanvragen

Wilt u een omgevingsvergunning per post aanvragen? Download dan het aanvraagformulier op het Omgevingsloket online en stuur het op naar de gemeente.

Meer informatie

Vooroverleg aanvragen

Heeft u ingewikkelde bouw- of verbouwplannen? En wilt u van tevoren weten hoeveel kans u maakt om hiervoor een omgevingsvergunning te krijgen? Dan kunt u op het Omgevingsloket online een vooroverleg aanvragen. Vooroverleg houdt in dat u uw aanvraag nog niet indient, maar openstelt zodat wij meekunnen kijken en kunnen nagaan of uw aanvraag kans van slagen heeft. Wij toetsen of uw plannen voldoen aan het bestemmingsplan en de welstandseisen.

Vooroverleg aanvragen werkt als volgt: in het aanvraagscherm van het Omgevingsloket online klikt u het tabblad 'contact met bevoegd gezag' aan. Er verschijnt dan een uitklaptekst. Als u de knop 'aanvraag/melding openstellen' aanklikt, kunnen wij met uw aanvraag meekijken. Klik niet op 'indienen', want dan dient u uw aanvraag definitief in.

Wij streven ernaar om te reageren binnen 6 weken nadat u uw aanvraag heeft opengesteld voor vooroverleg.

Principeverzoek indienen

Met de aanvraag principeverzoek vraagt u de gemeente om te onderzoeken of het waarschijnlijk is dat uw plannen worden goedgekeurd. Wij bekijken of uw principeverzoek op hoofdlijnen haalbaar is. Wij geven u informatie en nemen een voorlopig standpunt in. Dat is niet hetzelfde als een besluit of een beschikking. U kunt daarom geen bezwaar maken tegen onze reactie. Het is bedoeld om een eerste inschatting te maken, zonder dat u direct een volledige aanvraag moet doen.

Voor het behandelen van een principeverzoek dient er wel leges betaald te worden.

Principeverzoek aanvragen met DigiD

Principeverzoek aanvragen met eHerkenning

De kosten hangen af van de soort activiteit waarvoor u een vergunning aanvraagt en in geval van bouw of verbouw van de uiteindelijke bouwkosten:

  • Bouw of verbouw woning: minimaal € 150. De definitieve bouwkosten bepalen de uiteindelijke leges. Kijk voor meer informatie in de Legestabel (Titel 2, hoofdstuk 3)
  • Monument: € 215 + kosten voor advies van de monumentencommissie. Neem voor meer informatie contact op met het Woonloket
  • Kappen: € 177
  • Milieu: gratis
  • Slopen: € 237
  • Inrit aanleggen: € 177
  • Principeverzoek: € 577
Uw Reactie
Uw Reactie