Logo van Gemeente Noordoostpolder dat doorverwijst naar de homepage
Logo van Gemeente Noordoostpolder dat doorverwijst naar de homepage

Integraal werkproces

Vanaf 1 januari 2023 werkt de gemeente anders bij binnenkomende initiatieven. Een initiatief is een aanvraag die nog in het proces vóór de vergunningsaanvraag zit. Vooruitlopend op de nieuwe Omgevingswet, passen we alvast onze manier van werken aan. Die manier van werken hoort bij de Ja-mits gedachte van de Omgevingswet. Dit houdt in dat het voor een initiatiefnemer eenvoudiger, beter en soepeler gaat lopen.

Integraal werken

De gemeente ondersteunt nog beter bij een initiatief, door een integrale benadering en mee te denken over de beste oplossingen voor voor de betreffende aanvraag. Alle initiatieven behandelen we via het Integraal Werkproces. We kijken daarbij in het gemeentehuis meer gezamenlijk naar initiatieven, vanuit een gestroomlijnd proces. Onderlinge verbanden en werkafspraken zijn hierdoor duidelijk en logisch. Het doel is een soepele behandeling van initiatieven en we verwachten een efficiënter proces. Door een goed verloop van het initiatiefproces wordt de vergunningsaanvraag beter en kan deze sneller worden behandeld.

De Intaketafel is in dit proces een belangrijk instrument. Verschillende vakgebieden treffen elkaar hier en adviseren over een initiatief. Bij ingewikkelde initiatieven kunnen we ook de Omgevingstafel inzetten om met verschillende betrokkenen het plan te bespreken.

Participatie

Nog meer dan voorheen staan we daarbij ook stil bij participatie. Als gemeente hechten we veel waarde aan het actief betrekken van belanghebbenden bij een initiatief. We bieden daarvoor ook handvatten. Die zijn hier te vinden op de pagina Participatie

Minder leges

In 2023 draaien we proef met deze manier van werken. Gedurende de proef vragen wij bij inkomende initiatieven geen leges voor het omgevingsoverleg. Ook voor ons is het nieuw en daarom duurt het in de begin periode misschien iets langer om antwoord te krijgen. Maar door goed te oefenen, worden we steeds vaardiger en kunnen we u steeds beter van dienst zijn.