Logo van Gemeente Noordoostpolder dat doorverwijst naar de homepage
Logo van Gemeente Noordoostpolder dat doorverwijst naar de homepage

Participatie in Noordoostpolder

Participatie betekent dat je de omgeving betrekt bij een idee of initiatief dat iets verandert in jouw of andermans woon- of leefomgeving. Participatie is van meerwaarde als je iets wilt bouwen, een evenement wilt organiseren of bijvoorbeeld een bedrijf wilt vestigen. Het draagt bij aan een breder gedragen plan en helpt om een goede relatie te krijgen of te houden met de buurt. Daarnaast kan het vergunningenproces  soepeler lopen doordat er minder bezwaren komen.

Of het initiatief nou groot of klein is: ga er over in gesprek met de mensen in de buurt. Zo doen we dat in Noordoostpolder!

De verantwoordelijkheid voor participatie ligt bij de initiatiefnemer van een plan. Ter ondersteuning  ontwikkelden we een participatieroute in 10 stappen.

Participatie volgens dezelfde route

Of je nou een buurtbewoner, vertegenwoordiger van een wijkvereniging of dorpsbelang, een kleine of een grote ondernemer bent; iedere initiatiefnemer werkt volgens een eenduidige aanpak. We helpen hierbij met praktische handvatten als een stappenplan. Het kan voorkomen dat participatie is verplicht.

Als je een omgevingsvergunning moet aanvragen voor je plan, is het verstandig om vooraf met participatie aan de slag te gaan. De gemeente vraagt je namelijk of je belanghebbenden hebt betrokken, op welke manier je dat hebt gedaan en wat je met de resultaten hebt gedaan. Als jouw plan uiteindelijk wordt beoordeeld door het team Vergunningen, nemen we daar de participatie in mee.

Hulp nodig?

Neem dan contact op via: omgeving@noordoostpolder.nl. We helpen je graag verder op weg.