Logo van Gemeente Noordoostpolder dat doorverwijst naar de homepage
Logo van Gemeente Noordoostpolder dat doorverwijst naar de homepage

Check het juiste participatieniveau

We beschrijven hierna vier niveaus van participatie: van 0 t/m 3. Check de verschillende niveaus en bepaal waar jouw initiatief onder valt. Vervolgens kun je doorgaan naar de vervolgstappen die nodig zijn voor de juiste participatieaanpak. In Noordoostpolder gebruiken wij de methode van het Relevant Gesprek. Deze methode helpt om het goede gesprek met de juiste mensen te voeren om te komen tot zinvol participatieproces. Je vindt deze methode in de route. Deze route en logboek gebruikt de gemeente bij de beoordeling van een vergunningsaanvraag.

Voor ondersteuning bij het kiezen van de juiste vorm kun je gebruik maken van de Participatiebox van SIR. Maak een gratis account aan en doorloop de stappen voor inspiratie en het selecteren van geschikte gespreksvormen: https://participatiebox.relevantgesprek.nl/externe-link-icoon

De verschillende participatieniveaus

Niveau 0

Initiatieven die vallen onder niveau 0 betreffen kleine initiatieven die geen tot een minimale impact hebben op de omgeving. Met andere woorden: je initiatief heeft geen tot heel weinig invloed op je omgeving. Ook is er voor dit

soort initiatieven geen politieke of media-aandacht en ondervindt de directe omgeving er geen tot minimale hinder van. Je hoeft hiervoor geen uitgebreid participatieplan te maken. Wel is het gewenst en netjes om buren of andere belanghebbenden op de hoogte te stellen van je initiatief.

Voorbeelden van initiatieven die vallen binnen niveau 0 zijn:

 • Het plaatsen een schutting
 • Het plaatsen van zonnepanelen op een huis of een schuur
 • Het organiseren van een buurtfeest

Op dit niveau volstaat een telefoontje, gesprekje of briefje aan je buren of andere betrokkenen om hen te informeren. Terugkoppeling naar de gemeente is niet nodig.

Niveau 1

Initiatieven die vallen onder niveau 1 betreffen kleine initiatieven. Deze initiatieven hebben een beperkte impact op de omgeving. Denk daarbij aan initiatieven die het uitzicht een beetje veranderen of initiatieven die tijdens de uitvoering enige overlast veroorzaken. Zoals bijvoorbeeld verkeersopstopping of geluidsoverlast. Er is vaak weinig aandacht in de media en politiek voor dit soort initiatieven. Het gaat om een initiatief dat vooral voor jezelf belangrijk is maar op de samenleving weinig invloed heeft.

Er kan sprake zijn van een wijziging in de woonomgeving of hinder voor omwonenden waardoor participatie van belang is.

Voorbeelden van initiatieven die vallen binnen niveau 1 zijn:

 • Nieuwbouw van een huis
 • Het organiseren van een sportevenement
 • De plaatsing van een dakkapel
 • De aanleg van een nieuwe in- of uitrit
 • Het organiseren van een foodtruckfestival
 • Het bouwen van een schuurtje
 • Het realiseren van een yogastudio in je huis

Niveau 2

Onder niveau 2 vallen initiatieven die groot zijn en een grote impact hebben op de omgeving. Vaak gaat het over initiatieven die je niet alleen voor jezelf realiseert maar die ook een bijdrage leveren aan of invloed hebben op de samenleving (positief of negatief). Voor dit soort initiatieven is er aandacht in de samenleving media en/of politiek. Het kan gaan om een gevoelig onderwerp. De omgeving ondervindt directe gevolgen van het initiatief. Denk daarbij aan aanpassingen in de openbare ruimte of bouw-/geluidsoverlast tijdens de aanleg of na uitvoering van het initiatief. Of die blijvend verandering in de omgeving teweeg brengen. Bijvoorbeeld als het gaat om meer verkeersstromen of om verandering van uitzicht. Dit vraagt om zorgvuldige participatie met de omgeving. Ga hier over in overleg met de gemeente.

Voorbeelden van initiatieven die vallen binnen niveau 2 zijn:

 • Het aanleggen van een nieuw voedselbos
 • Het realiseren van een politiehondenschool
 • De bouw van een nieuwe woonwijk
 • Het organiseren van een groot evenement in het centrum
 • Het wijzigen van een winkel naar horecagelegenheid
 • De komst van een coffeeshop

Niveau 3

Initiatieven die vallen onder niveau 3 zijn hele grote initiatieven met een zeer grote impact op de omgeving. Initiatieven binnen niveau 3 leveren een grote bijdrage aan het algemeen belang van de samenleving (met mogelijke

positieve of negatieve effecten). Daarnaast is er voor dit soort initiatieven veel aandacht vanuit zowel de politiek als de media. Deze initiatieven liggen vaak gevoelig in de samenleving doordat er tegengestelde belangen zijn. De omgeving ondervindt vaak veel hinder van het initiatief. Denk daarbij aan aantasting van het uitzicht, mogelijke overlast of grote aanpassingen in de openbare ruimte. Dit soort initiatieven vragen om uitgebreide en zorgvuldige participatie met de omgeving. Ga hier over in overleg met de gemeente.

Voorbeelden van initiatieven die vallen binnen niveau 3 zijn:

 • Het realiseren van een wind- of zonnepark
 • De bouw van een grote scholencomplex
 • De bouw van een appartementencomplex met 50 wooneenheden
 • Het vestigen van een tbs-kliniek
 • Het veranderen van de functie van een gebied van agrarisch naar natuur