Logo van Gemeente Noordoostpolder dat doorverwijst naar de homepage
Logo van Gemeente Noordoostpolder dat doorverwijst naar de homepage

Stappenplan niveau 2

Om op een goede manier de omgeving te betrekken bij je initiatief bieden we je een invulbaar stappenplan aan. De vragen in dit stappenplan zijn gebaseerd op de beproefde methode van het Relevant Gesprek®. Deze methode werkt met 4 stappen.

Door alle stappen te doorlopen maak je een passende aanpak voor het betrekken van de omgeving bij het initiatief.

Graag lichten we de verschillende begrippen uit de route hieronder verder toe. Initiatieven van niveau 2 gaan altijd in overleg met de gemeente. Neem daarvoor contact op via omgeving@noordoostpolder.nl

Stap 1

Omschrijf kort het initiatief

Je hebt een initiatief dat iets verandert in de leefomgeving van anderen. Het is dan belangrijk dat je op een goede en tijdige manier de omgeving bij deze verandering betrekt. Beschrijf daarom goed wat er gaat veranderen in de omgeving en wat de directe omgeving ervan merkt. Dus wat is hun belang?

Waarom ga je in gesprek met de omgeving?

Het is belangrijk dat je van tevoren goed nadenkt over waarom je de omgeving wilt betrekken bij je initiatief. Wat is je participatiedoel? Het gesprek aangaan met de belanghebbende bij een initiatief kan verschillende doelen hebben.

We kennen 5 doelen van participatie:

  • Bewustwording bij omgeving; Belanghebbenden informeren over het initiatief. Hierbij beantwoord je ook vragen van de omgeving.
  • Initiatief verbeteren; Door ideeën, zorgen of suggesties op te halen bij de omgeving. Vaak hebben directe omwonenden en andere belanghebbenden kennis van de omgeving of inzichten waar je zelf niet aan hebt gedacht. Door de omgeving mee te laten denken kun je mogelijk je initiatief verbeteren.
  • Begrip creëren; Door mensen met verschillende perspectieven en belangen met elkaar in gesprek te laten gaan. Zo kan er begrip ontstaan voor andere meningen en ideeën.
  • Mede-eigenaarschap creëren; Door als samenwerkingspartners met de omgeving te werken aan het initiatief. Zo kom je mogelijk tot oplossingen of nieuwe ideeën en ontstaat er mede-eigenaarschap.
  • Laten stemmen over het initiatief; Door de omgeving te laten kiezen. Dit zorgt er mogelijk voor dat omgeving zich beter kan vinden in het initiatief.

Uit welke fasen bestaat het initiatief?

Een groot initiatief kan uit meerdere fasen bestaan. Het is belangrijk dat je van tevoren scherp hebt uit welke fasen je initiatief bestaat. Zodat jij en de omgeving weet wat er nog komen gaat en waar men zit in het proces. Vanuit de gemeente zien we graag dat je bij iedere fase op passende wijze de omgeving betrekt.

Stap 2

Wat wil je vragen en vertellen aan de omgeving?

Wanneer je in gesprek gaat over het initiatief is het belangrijk dat je nadenkt wat je wilt vertellen en vragen. Informeer de omgeving duidelijk en tijdig over wat het initiatief inhoudt, waarom het voor de omgeving relevant is en waar ze terecht kunnen met vragen. Wanneer er ook ruimte is om mee te praten denk dan goed na waarover. Dat doe je door de juiste vraag te stellen. Stel alleen vragen over punten waar de omgeving daadwerkelijk nog een stem in kan hebben.

Wat staat er al vast?

Mogelijk zijn er onderdelen in het initiatief die al vastliggen. Daar is dus geen ruimte meer om over mee te praten. Omschrijf welke onderdelen van het initiatief al vastliggen en geen onderwerp meer zijn van gesprek. Mogelijk dat de omgeving wel vragen heeft over deze onderdelen. Leg dat helder en eenvoudig uit.

Stap 3

Met wie wil je in gesprek?

Vooraf bedenk je wie je gespreksgroepen zijn bij het initiatief. Dat doe je door in kaart te brengen wie belanghebbenden zijn bij het initiatief en voor wie het initiatief mogelijk relevant kan zijn. Zet alle gesprekspartners op een rij.

Welke ruimte krijgt de omgeving om mee te praten over het initiatief?

Kijk nogmaals naar de lijst met gesprekspartners die je hebt gemaakt. Wie krijgt er het meeste te maken met het initiatief? Dus voor wie is het initiatief het meest relevant en voor wie minder? Mogelijk dat gesprekspartners die dicht bij het initiatief wonen meer invloed kunnen uitoefenen op het initiatief dan anderen. Kortom bepaal wie je gaat informeren, laat meedenken of zelfs meewerken of meebeslissen.

Stap 4

Hoe ga je in gesprek met de omgeving?

Hoe je mensen betrekt bij je initiatief is ook belangrijk. Bedenk een werkvorm die past bij de gesprekspartners en wat je met hen wilt bespreken. Informeren kan prima via een informatieavond of een nieuwsbrief. Wilt u de omgeving intensiever betrekken? Dan passen een workshop of brainstormsessie beter.

Vul het onderstaand Stappenplan voor niveau 2 in wanneer je een initiatief hebt met gemiddelde impact op de directe omgeving.

Invullen stappenplan niveau 2

Vul het Stappenplan niveau 2 - Gemiddelde participatie in en download het PDF document. Sla het vervolgens lokaal op en voeg toe bij de vergunningaanvraag.