Logo van Gemeente Noordoostpolder dat doorverwijst naar de homepage
Logo van Gemeente Noordoostpolder dat doorverwijst naar de homepage

Van idee naar realisatie

Stap 1

Ik heb een initiatief

Je hebt een idee of initiatief. Hoe nu verder? Je onderzoekt in de volgende  stappen  wat er nodig is om je omgeving te betrekken

Stap 2

Ik check welk participatie niveau het beste past bij mijn initiatief.

Aan de hand van de voorbeelden schat je in hoe groot je initiatief is voor de omgeving. Dit helpt je om te bepalen of en hoe je je omgeving wilt betrekken

Stap 3

Bij niveau 0 en 1 ga ik zelf aan de slag om de participatie te organiseren. Bij niveau 2 en 3 neem ik eerst contact op met de gemeente en bepalen we samen de vervolgstappen.

Is je plan niet zo grootschalig (0 of 1)? Dan vertrouwen we erop dat het je lukt om zelf de participatie te organiseren. Heeft je plan een groter effect op de omgeving (2 of 3)? Bespreek dan eerst met de gemeente de mogelijkheden. De procesbegeleider Omgeving adviseert over de te nemen stappen. Bijvoorbeeld  om  het verder te bespreken aan de omgevingstafel.

Stap 4

Ik vul de route in dat hoort bij mijn niveau van participatie.

Je beschrijft daarin: waarom je wilt participeren, waarover, met wie en hoe je het organiseert.

Stap 5

Ik ga in gesprek met mijn omgeving over mijn initiatief.

Je weet nu hoe je de omgeving wilt betrekken en wat je gaat vragen of vertellen. Tip: ga in gesprek op het moment dat er nog ruimte is om je initiatief aan te passen.

Stap 6

Ik verwerk de uitkomsten van de gesprekken in mijn initiatief.

Mogelijk leiden de gesprekken tot aanpassingen van je initiatief. Hiermee laat je zien dat je de omgeving actief betrekt.

Het kan ook leiden tot intrekking van je initiatief als blijkt dat het plan niet haalbaar is.

Stap 7

Ik koppel de uitkomsten van de gesprekken en  hoe  die zijn verwerkt in mijn initiatief terug aan de omgeving. Als het nodig is herhaal ik stappen 5 t/m 7.

Terugkoppeling van de gesprekken is een belangrijk onderdeel van participatie. Laat weten wat je met de input hebt gedaan. Zijn er meer gesprekken nodig? Ga dan terug naar stap 5.

Stap 8

Ik vul het participatie logboek in.

Is de participatie afgerond? En is je initiatief goed uitgewerkt? Dan vul je tenslotte het logboek in. Dit is een samenvatting van al je participatie activiteiten.

Stap 9

Ik vraag de omgevingsvergunning aan via de website en voeg het participatie logboek bij.

We gebruiken het participatie logboek bij de beoordeling van de omgevingsvergunning. Tip: voer de participatie uit voordat je de omgevingsvergunning aanvraagt. Soms vragen de gesprekken namelijk meer tijd dan de 8 weken die er staan voor het verlenen van een vergunning. Bovendien kun je de plannen niet meer aanpassen na het indien van van de aanvraag.

Stap 10

Ik informeer mijn omgeving over het resultaat van mijn omgevingsvergunning en voer mijn initiatief uit.

Heb je groen licht gekregen op je aanvraag voor een omgevingsvergunning?

Informeer de omgeving die je hebt betrokken bij je initiatief over het besluit. En succes met de uitvoering van je initiatief!