Logo van Gemeente Noordoostpolder dat doorverwijst naar de homepage
Logo van Gemeente Noordoostpolder dat doorverwijst naar de homepage

Evenement organiseren

Wilt u een evenement organiseren? Zoals een braderie, optocht, feest of een herdenking? Meldt uw evenement dan aan bij de evenementenkalender. En is uw evenement voor publiek toegankelijk? Dan heeft u vaak een vergunning nodig. Als u voor het eerst een evenement organiseert kunt u een intakegesprek met ons inplannen.

Evenementenkalender

Meld uw evenement aan voor de evenementenkalender 2025

Wij vragen iedere organisator zijn of haar evenement aan te melden voor de evenementenkalender voor 2025. Tussen 1 april en 1 oktober kunt u uw evenement dat plaatsvindt in 2025 aanmelden.   

Waarom aanmelden voor de evenementenkalender?  

Voor een evenement moeten er voldoende hulpdiensten beschikbaar zijn. Dit kan alleen als we inzicht hebben in het aantal en de spreiding van de evenementen.  

De kalender wordt na 1 oktober besproken en vastgesteld. Na goedkeuring wordt de kalender gepubliceerd en is dan zichtbaar op deze pagina. Staat je evenement op de gepubliceerde kalender, dan is de datum en de locatie akkoord.  

Na aanmelding voor de evenementenkalender heeft u nog geen toestemming voor het organiseren van het evenement. Hiervoor kunt u een vergunningsaanvraag doen.  

Heeft u uw evenement niet aangemeld voor de evenementenkalender?  

Dan kunt u alsnog een aanvraag indienen. Het is mogelijk dat uw gewenste datum of locatie niet meer beschikbaar is of dat er onvoldoende hulpdiensten beschikbaar zijn. 

Evenementenvergunning

Is uw evenement vergunningsplichtig? 

U moet een vergunning aanvragen als er sprake is van één of meer van de volgende situaties:

 • Er komen meer dan 100 bezoekers
 • Het evenement vindt plaats tussen 0.30 en 08.00 uur
 • U speelt muziek af na 23.00 uur of voor 07.00 uur
 • U neemt tijdens het evenement de rijbaan of het (brom)fietspad in of hindert het verkeer (waaronder hulpdiensten, als die er langs zouden moeten)
 • U plaatst objecten die elk meer dan 10 vierkante meter innemen

Als u een evenement organiseert en er is geen sprake van bovenstaande situaties dan hoeft u geen vergunning aan te vragen. Twijfelt u of u een vergunning moet aanvragen? Neem dan contact op.  

Organiseert u voor het eerst een evenement?  

Plan dan een gratis, vrijblijvend intakegesprek. Dit intakegesprek voert u via de telefoon of op het gemeentehuis. We kunnen u informeren over welke gegevens u moet indienen en waar u allemaal rekening mee moet houden als u een evenement wilt organiseren.

Vergunningaanvraag indienen  

De organisator is verantwoordelijk voor het tijdig indienen van een complete aanvraag. Een aanvraag bestaat in ieder geval uit:

 1. een aanvraagformulier  
 2. een draaiboek   
 3. een situatietekening  
 4. een tentenboek (bij gebruik van een tent van 25 m2 of groter)  

Indieningstermijn  

Een aanvraag moet op tijd bij ons binnen zijn. Begin daarom op tijd aan de aanvraag voor het evenement. De indieningstermijn is afhankelijk van de risicoklasse van het evenement.  

Overzicht van de indieningstermijnen:  

 • A-evenement – minimaal 6 weken voorafgaand aan het evenement  
 • B-evenement – minimaal 12 weken voorafgaand aan het evenement  
 • C-evenement – minimaal 16 weken voorafgaand aan het evenement

Elk evenement wordt ingedeeld in een risicoklasse. We maken onderscheid tussen A, B en C evenementen.  

 • Een A evenement is een regulier evenement  
 • Een B evenement is een aandacht evenement  
 • Een C evenement is een risicovol evenement  

De gemeente stelt de definitieve risicoklasse vast.  

U kunt hier het format draaiboek voor een A-evenement downloaden.

 Deze kunt invullen en aan de aanvraag toevoegen.

Draaiboek A-evenementexterne-link-icoon(word-bestand)

Organiseert u een festival, braderie of optocht? Het is belangrijk dat iedereen mee kan doen. Ook mensen met een beperking. Om uw evenement toegankelijk te maken, kunt u een aantal maatregelen treffen. Zo maakt u een evenement toegankelijk voor iedereen:

 • Toegangswegen zijn minimaal 1,50 meter breed
 • Er zijn meerdere in- en uitgangen
 • Er zijn parkeerplaatsen bij een ingang
 • Vermijd hoogteverschillen van meer dan 2 cm
 • Er is een voldoende harde, vlakke en slipvrije ondergrond
 • Gebruik waar nodig op- en afrijplaten of een hellingbaan (niet steiler dan 5%)
 • Laat geleidehonden toe
 • In toilet een draaicirkel van 150 cm, afstand van de deur tot closetpot 120 cm, een obstakel vrije afstand zijwand tot closetpot van 90 cm, opklapbare armsteunen en een rolstoelwastafel
 • Zorg voor voldoende zitplekken
 • Zorg voor goed uitzicht voor iedereen
 • Hoogte van de bar en kassa niet hoger dan 100 cm

Zie ook het filmpje: Evenement organiseren ook voor mensen met een beperkingexterne-link-icoon

Zelfscan

Op de website festival.ongehinderd.nlexterne-link-icoon kunt in 5 minuten een zelfscan doen om inzicht te krijgen in de toegankelijkheid van uw evenement.

Vragen over toegankelijkheid

Vragen over (rolstoel)toegankelijkheid van een evenement kunt terecht bij de ervaringsdeskundige Lisan Menu via menulisan@gmail.com. Voor alle overige vragen belt u met (0527) 63 39 11

Het is niet meer toegestaan om ballonnen en wensballonnen op te laten of uit te delen bij een evenement. Omdat het niet mogelijk is alle resten op te ruimen en dit leidt tot schade aan het milieu. Daarnaast veroorzaakt dit soort afval dierenleed. Vogels en zeedieren eten de ballonresten op en komen daardoor om het leven.

Heeft uw evenement gevolgen voor het verkeer? Omdat er veel mensen op afkomen of omdat u de openbare weg gebruikt, zoals bij een straatfeest of een optocht? Dan moet u zelf zorgen voor verkeersregelaarsexterne-link-icoon. Een verkeersregelaar moet eerst een online cursus volgenexterne-link-icoon. Daarna vraagt u bij de gemeente een aanstellingsbewijs aan.

Kosten

 • A evenement: € 28,80
 • B en C evenement: € 140,55

Vragen

Heeft u vragen over een evenementenvergunning? 
Bel dan (0527) 63 39 11 of mail naar evenementen@noordoostpolder.nl