Logo van Gemeente Noordoostpolder dat doorverwijst naar de homepage
Logo van Gemeente Noordoostpolder dat doorverwijst naar de homepage

Gemeenteraad

De gemeenteraad is het hoogste orgaan binnen de gemeente. Eenmaal in de vier jaar worden de leden gekozen door de inwoners van de gemeente. De gemeenteraad van Noordoostpolder bestaat uit 29 raadsleden. De gemeenteraad komt iedere maand in vergadering bijeen. De vergaderingen zijn openbaar toegankelijk.

Taken gemeenteraad

• het vormen van de volksvertegenwoordiging
• het stellen van kaders
• het controleren van het college van burgemeester en wethouders

Podcast over commissievergaderingen 

Commissievergaderingen zijn bijeenkomsten waarin raadsleden samenkomen om informatie te verzamelen over specifieke onderwerpen. Tijdens deze vergaderingen stellen raadsleden vragen aan deskundigen, ambtenaren of andere betrokkenen. Commissievergaderingen zijn belangrijk voor de raadsleden om informatie te verzamelen. Zo kunnen de raadsleden een standpunt vormen voordat het besluit wordt genomen in de raadsvergadering.

Burgemeester Roger de Groot bespreekt de agenda's en praat met beleidsmedewerkers die het voorstel hebben gemaakt. Ze leggen uit waar het over gaat, vertellen wat de belangrijkste aandachtspunten zijn en waarom het een belangrijke beslissing is. 'Op een laagdrempelige manier geven we zo onze inwoners én de raadsleden uitleg over waar een voorstel over gaat. We hopen zo de betrokkenheid te vergroten', aldus de burgemeester.

U kunt de podcasts over commissievergaderingen terugluisteren.

De vergaderingen van de gemeenteraad zijn live te volgen via de website raad.noordoostpolder.nl/vergaderingenexterne-link-icoon