Logo van Gemeente Noordoostpolder dat doorverwijst naar de homepage
Logo van Gemeente Noordoostpolder dat doorverwijst naar de homepage

Gemeenteraad

De gemeenteraad is het hoogste orgaan binnen de gemeente. Eenmaal in de vier jaar worden de leden gekozen door de inwoners van de gemeente. De gemeenteraad van Noordoostpolder bestaat uit 29 raadsleden. De gemeenteraad komt iedere maand in vergadering bijeen. De vergaderingen zijn openbaar toegankelijk.

Taken gemeenteraad

• het vormen van de volksvertegenwoordiging
• het stellen van kaders
• het controleren van het college van burgemeester en wethouders

Podcast commissievergaderingen 

Burgemeester de Groot lanceert een podcast over de inhoud van de commissievergaderingen van de gemeenteraad. Hij neemt de agenda's door en praat met beleidsmedewerkers die het voorstel hebben gemaakt en in de podcast toelichten. Zij leggen uit waar het over gaat, vertellen wat de belangrijkste aandachtspunten zijn en waarom het een belangrijk besluit is. 'Op een laagdrempelige manier geven we zo onze inwoners én de raadsleden uitleg over waar een voorstel over gaat. We hopen zo de betrokkenheid te vergroten', aldus de burgemeester.

podcast commissievergadering 28 november

podcast commissievergaderingen oktober/november

De vergaderingen zijn live te volgen via de website raad.noordoostpolder.nl/vergaderingen