Logo van Gemeente Noordoostpolder dat doorverwijst naar de homepage
Logo van Gemeente Noordoostpolder dat doorverwijst naar de homepage

Gemeenteraad

De gemeenteraad is het hoogste orgaan binnen de gemeente. Eenmaal in de vier jaar worden de leden gekozen door de inwoners van de gemeente. De gemeenteraad van Noordoostpolder bestaat uit 29 raadsleden. De gemeenteraad komt iedere maand in vergadering bijeen. De vergaderingen zijn openbaar toegankelijk.

Taken gemeenteraad

• het vormen van de volksvertegenwoordiging
• het stellen van kaders
• het controleren van het college van burgemeester en wethouders