Hulp bij schulden

Heeft u schulden? Dan kunt u misschien hulp krijgen van de Gemeentelijke Krediet Bank (GKB) Dit heet schuldhulpverlening. Schuldhulpverlening is gratis.

Voorwaarden

  • U woont in de gemeente Noordoostpolder
  • U heeft nog niet eerder gebruikgemaakt van schuldhulpverlening van de gemeente

Regelt u uw schulden liever zelf? Kijk dan op zelfjeschuldenregelen.nl​.

Na aanmelding

Binnen 4 weken nodigen wij u uit voor een gesprek.

Spoedhulp

Heeft u met spoed hulp nodig? Bijvoorbeeld omdat uw gas of water binnenkort wordt afgesloten? Bel dan meteen met de GKB: (0592) 36 60 99. U kunt dan binnen 3 werkdagen op gesprek komen.

Hulp bij financiële administratie

Heeft u geen schuldhulp nodig, maar wilt u wel ondersteuning bij het op orde krijgen van uw financiële administratie? Of advies bij het onder controle houden van uw financiële situatie? Dan kunt u terecht bij Humanitas.

Uw Reactie
Uw Reactie