Logo van Gemeente Noordoostpolder dat doorverwijst naar de homepage
Logo van Gemeente Noordoostpolder dat doorverwijst naar de homepage

Vroeg Eropaf, samen geldzorgen aanpakken!

In Nederland heeft 1 op de 5 huishoudens moeite om iedere maand rond te komen. Snelle hulp bij dit soortproblemen kan veel ellende voorkomen. De gemeente wil graag iedere inwoner met geldzorgen helpen. Gratis en vrijblijvend. Daarnaast zoekt de gemeente ook zelf contact met inwoners die moeite hebben om hun rekeningen voor huur, energie, water of de zorgverzekering te betalen. Onze hulp bij geldproblemen noemen we Vroeg Eropaf.

Werkwijze

Als bij de gemeente het signaal binnenkomt dat een inwoner problemen heeft met het betalen van de maandelijkse rekeningen voor huur, energie, water en/of zorgverzekering, neemt een medewerker contact op. Samen met de inwoner kijken zij wat er nodig is om de betalingsproblemen aan te pakken. Soms heeft iemand recht op subsidies of regelingen. Soms kan er in termijnen worden betaald. En soms is er andere hulp nodig. Doel is om problematische schulden te voorkomen.

Privacy

De wet verplicht verhuurders, zorgverzekeraars, energieleveranciers en het waterbedrijf om signalen van betalingsachterstand aan gemeenten door te geven. En de wet verplicht gemeenten om hulp aan te bieden. De gemeente krijgt alleen de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn om contact te leggen en te bepalen waar het risico op financiële problemen het grootst is. Alleen de medewerkers Vroeg eropaf hebben inzage in deze gegevens.

Veelgestelde vragen

Veel mensen met financiële problemen melden zich niet of (veel) te laat voor een betalingsregeling of schuldhulpverlening. En dat terwijl snelle hulp bij betalingsproblemen veel ellende en maatschappelijke kosten kan voorkomen. Daarom kiezen wij ervoor om zélf aan te kloppen bij inwoners met betalingsachterstanden. Door vroegtijdig hulp aan te bieden kunnen problematische schulden worden voorkomen. Samen pakken we geldzorgen aan!

De signalen van betalingsachterstanden ontvangt de gemeente Noordoostpolder van verhuurders, zorgverzekeraars, energieleveranciers en Vitens (water). 

Mensen die één of meer rekeningen voor zorgpremie, energie, water en/of huur niet hebben betaald, ondanks een herinnering of contactpoging van de leverancier. De betalingsachterstand is minimaal:

  • 30 dagen oud (huur, zorgpremie en water)
  • 50 dagen oud (energie)

Wanneer u in aanmerking komt voor een hulpaanbod van Vroeg Eropaf, zoekt een medewerker van de gemeente contact via een brief, mail, SMS, telefoontje en/of persoonlijk bezoek. Hij of zij gaat graag met u in gesprek zoekt samen met u een oplossing voor uw financiële problemen. U kunt ook vragen stellen over uw financiën of andere zaken waar u tegenaan loopt. De medewerker kan u ondersteunen en zorgen dat u zo snel mogelijk weer grip hebt op uw geldzaken. De hulp is professioneel en kost u niets.

De medewerkers zorgen er altijd voor, dat u zelf contact met hen kunt opnemen. Zij sturen een brief of e-mail, spreken de voicemail in of laten een bericht achter in de brievenbus.

Nee, deelname is niet verplicht. Het doel is om u te helpen. Als u geen gebruik wilt maken van deze hulp dan kunt u dat aangeven. Of al van tevoren bij uw woningcorporatie, energiebedrijf, zorgverzekeraar of het waterbedrijf.

De wet verplicht verhuurders, zorgverzekeraars, energieleveranciers en het waterbedrijf om signalen van betalingsachterstand te melden bij de gemeente. En de wet verplicht gemeenten om hulp aan te bieden. De verwerking van persoonsgegevens is noodzakelijk om aan de wet te voldoen en inwoners met een hoog risico op financiële problemen op tijd hulp aan te bieden.

De woningcorporaties, energiebedrijven, zorgverzekeraars en Vitens geven de betalingsachterstanden door via een streng beveiligde databank. Zij delen alleen de volgende gegevens met de gemeente:

  • Persoonsgegevens die noodzakelijk zijn om de inwoner te identificeren en te bereiken (naam, geboortedatum, straat + huisnummer, postcode, woonplaats en evt. telefoonnummer en mailadres).
  • Informatie over de hoogte en duur van de betalingsachterstand.

Alleen de medewerkers Vroeg eropaf kunnen de persoonsgegevens inzien. Wanneer u hulp aangeboden krijgt, kiest u zelf of u dit wilt of niet. Als u de hulp accepteert, laat de medewerker dit weten aan de meldende organisatie en maakt hij afspraken met u over de verdere verwerking van persoonsgegevens. Accepteert u de hulp niet? Dan stopt de hulp. Uw persoonsgegevens worden nergens anders voor gebruikt. Na een jaar worden ze automatisch vernietigd.

Wilt u niet dat de gemeente de gegevens van uw betalingsachterstanden krijgt? Meld dit dan aan uw verhuurder, energiebedrijf, zorgverzekeraar en/of Vitens. 

Lukt het u niet om alle rekeningen op tijd te betalen? Dan kunt u hier zelf op verschillende manieren iets aan doen. U kunt bijvoorbeeld contact opnemen met de organisatie waar u nog aan moet betalen. Misschien kunt u een betalingsregeling afspreken. U kunt ook contact opnemen met het Sociaal Loket van de gemeente. Zij helpen u graag om uw financiën weer op de rit te krijgen:

sociaalloket@noordoostpolder.nl  of bel (0527) 63 39 11 (tussen 8:30 en 12.00 uur)