Logo van Gemeente Noordoostpolder dat doorverwijst naar de homepage
Logo van Gemeente Noordoostpolder dat doorverwijst naar de homepage

Leidende principes

belangenafweging, dynamisch, maatwerk, vertrouwen

Als eerste stap naar de invoering van de Omgevingswet formuleerden wij in Noordoostpolder vier leidende principes. Deze zijn samengesteld door vertegenwoordigers uit de samenleving, een werkgroep van de raad en een werkgroep van ambtenaren. De leidende principes geven richting  aan  ons handelen en  denken als het gaat om het in behandeling nemen  van initiatieven. Gekozen is voor: belangenafweging, dynamisch, maatwerk en vertrouwen. Via deze principes werken we van een ‘Nee tenzij’ naar een ‘Ja mits’.

Meer weten over de leidende principes: Leidende principes Omgevingswet