Nieuws

Hieronder leest u onze nieuwsberichten. Wenst u oudere nieuwsberichten te lezen? Ga dan naar ons online archief en selecteer de gewenste datum. 

Gemeente Noordoostpolder wil meer investeren in biodiversiteit

Sprinkhaan op blad
Voor 2022 stelt het college voor 125.000 euro investeren in het versterken van de biodiversiteit.

Extra middelen Rijk zorgen voor sluitende begroting

Extra middelen Rijk zorgen voor sluitende begroting
Het college van B&W kiest er met de beleidsafrondende begroting voor om de bestendige lijn van een structureel sluitende begroting vast te houden.

Enorme opsteker voor Nagele

Nagele is als project toegevoegd in de vierde ronde van de Erfgoed Deal.
Nagele is als project toegevoegd in de vierde ronde van de Erfgoed Deal.

Handen ineen voor gebiedsproces bodemdaling

Intentieverklaring gebiedsproces bodemdaling
Dit gebiedsproces is bedoeld om dit samen met agrariërs, overheidspartijen en LTO Noord de komende drie jaren op te pakken.

Ids Hammen nieuwe jeugdburgemeester Noordoostpolder

Installatie Ids Hammen jeugdburgemeester
Ids Hammen uit Ens is op 13 september geïnstalleerd als nieuwe jeugdburgemeester van Noordoostpolder.

Transitievisie Warmte vastgesteld

Rapport transitievisie warmte
Deze visie is een eerste stappenplan waarin staat wat een logisch alternatief voor aardgas is en hoe we daar naartoe gaan werken.

Rekenkamerrapport Dorpsvisies

Rapport dorpsvisies
In het rapport van de rekenkamercommissie Noordoostpolder staan aanbevelingen voor de manier waarop de raad zijn rol bij de dorpsvisies meer zouden kunnen invullen.

Fietsers Noordzijde omgeleid

Fietsomleiding Centrum Oost Emmeloord
Om onveilige situaties te voorkomen, is de Noordzijde vanaf 7 september tot in volgend jaar verboden voor fietsers.

Afvalinzameling Noordoostpolder ook na 2021 door HVC

Afvalbakken aan huis van HVC
De gemeente Noordoostpolder sluit voor de afvalinzameling opnieuw een dienstverleningsovereenkomst af met HVC.
Abonneren op RSS-feed
Uw Reactie
Uw Reactie