Nieuws

Hieronder leest u onze nieuwsberichten. Wenst u oudere nieuwsberichten te lezen? Ga dan naar ons online archief en selecteer de gewenste datum. 

Wonen in of naast Kerk Luttelgeest

Ondertekening overeenkomst van grond Luttelgeest
Vanaf 2021 is het mogelijk om in de voormalige Katholieke Kerk of op het naastgelegen schoolterrein aan de Kerkstraat in Luttelgeest te wonen. Ook zijn de grondovereenkomsten getekend tussen gemeente Noordoostpolder en Mateboer Projectontwikkeling.

De sociaal economische agenda

Raderen sociaal economische agenda
Om Noordoostpolder sociaal en economisch gezond te houden, gaan gemeente en ondernemers werken met een sociaal economische agenda (SEA). Concrete ideeën en activiteiten die bijdragen aan een goed ondernemersklimaat, een prettige leefomgeving, ruimte voor innovatie en bovenal: veel werkgelegenheid.

Gemeente werkt aan nieuw cultuurbeleid

Logo gemeente Noordoostpolder
Eind 2019 loopt het huidige cultuurbeleid af. Daarom stuurt het college van burgemeester en wethouders een voorstel voor een nieuw cultuurbeleid naar de gemeenteraad. De gemeente heeft bij het nieuwe beleid gebruik gemaakt van de input van allerlei culturele instellingen en verenigingen.

Nieuwe wooncomplexen in centrum-oost

v.l.n.r: Jeroen Oost OVT, wethouder Wiemer Haagsma, Willem van Tilburg OVT
In Emmeloord, tussen de Boei, de Noordzijde en de Lange Nering realiseert Oost en Van Tilburg Ontwikkeling twee nieuwe woongebouwen. De gebouwen komen op de voormalige locatie van de centrumflats.

Begroting 2020 – 2023: leven in de werkelijkheid

Logo gemeente Noordoostpolder
Het is niet haalbaar om alle wensen van de raad, inwoners en bedrijven te realiseren. Het verwachte begrotingsresultaat is voor de komende jaren positief.

Maatregelen gevaarlijke verkeerssituatie Emmelhage

Logo Emmelhage
De verkeerssituatie bij de tijdelijke toegangsweg tot Emmelhage vanaf de Espelerweg gaat veranderen. Dit is nodig omdat de huidige situatie niet geschikt is voor grote hoeveelheden verkeer.

Buitengewoon Noordoostpolder

Beeld van film Buitengewoon Noordoostpolder
Grote verhalen beginnen klein. Dit verhaal begint met een schop. 75 jaar geleden verrees er een compleet nieuwe wereld uit de Zuiderzee. De Noordoostpolder.

Pagina's

Abonneren op RSS-feed
Uw Reactie
Uw Reactie