Nieuws

Hieronder leest u onze nieuwsberichten. Wenst u oudere nieuwsberichten te lezen? Ga dan naar ons online archief en selecteer de gewenste datum. 

College wil kerk in Luttelgeest kopen en bestemmen voor wonen

Kerkstraat Luttelgeest
Het college van Burgemeester en Wethouders van Noordoostpolder vraagt de gemeenteraad om toestemming om de Katholieke kerk in Luttelgeest aan te kopen. Het voorstel komt voort uit de wens om op deze locatie woningbouw te realiseren.

Poldertoren 20 maart weer extra stembureau

Poldertoren
Net als vorig jaar is in Noordoostpolder een bijzonder extra stembureau aangewezen, namelijk de Poldertoren in Emmeloord. Op de begane grond wordt het stembureau ingericht. Wie na het stemmen over Noordoostpolder wil uitkijken, kan naar het platform op de hoogste etage.

Vertrek gemeentesecretaris Iwan Valk

Gemeentesecretaris Iwan Valk
Iwan Valk, gemeentesecretaris van gemeente Noordoostpolder heeft zijn vertrek aangekondigd. Met ingang van 15 mei vertrekt hij naar het eiland Ameland om daar de rol van gemeentesecretaris / directeur te gaan vervullen.

Overeenkomst met Poiesz in Zuidert voor uitbreiding

Ondertekening overeenkomst uitbreiding Poisz
Om de supermarkt van de Poiesz in de Zuidert te kunnen vergroten, is afgelopen week met de gemeente een exploitatieovereenkomst getekend. Poiesz wil zijn supermarkt aan de Sondelstraat graag uitbreiden om de huidige winkel (duurzaam) te kunnen blijven exploiteren.

Watererfgoed noordelijk Flevoland: samen het verhaal levend houden

Ondertekening intentieovereenkomst watererfgoed
Provincie Flevoland, Waterschap Zuiderzeeland, gemeente Noordoostpolder en gemeente Urk tekenden vandaag in Emmeloord een intentieverklaring over de bescherming, het beheer en behoud van watererfgoed in noordelijk Flevoland.

Geslaagde pilot ‘Maakindustrie’ krijgt vervolg

Logo gemeente Noordoostpolder
De pilot ‘Toekomst in de Maakindustrie’ om mensen vanuit de bijstand of WW op te leiden voor een baan in de maakindustrie Noordoostpolder is geslaagd. Dat vinden alle betrokken organisaties. Vijf van de negen kandidaten die zijn gestart, beginnen met een BBL-traject of krijgen een passende baan aangeboden.

Mobiele milieustraat in Nagele en Marknesse

Logo gemeente Noordoostpolder
Vanaf 7 maart kunnen inwoners in Nagele en Marknesse kleine afvalstromen brengen naar de mobiele milieustraat. Hiermee probeert gemeente Noordoostpolder steeds dichterbij de ambitie van de landelijke overheid te komen.

Gemeente roept op asbestdak te vervangen

Asbestdak
Gemeente Noordoostpolder heeft een plan opgesteld waarin staat wat er de komende jaren moet gebeuren rond asbest. De rijksoverheid verbiedt asbest op daken na 31 december 2024.

Herinrichten van De Deel

Herinrichting van De Deel
De Deel wordt opnieuw ingericht. Gisteravond (dinsdag 29 januari) zijn in het Voorhuys de nieuwe plannen voor De Deel gepresenteerd. Het was erg druk met zo’n 200 bezoekers.

Grondprijzen voor woning- en bedrijfskavels

Logo gemeente Noordoostpolder
Ieder jaar actualiseert de gemeente de prijzen van gemeentegrond voor woningbouw en bedrijven, en legt deze vast. Ook dit jaar zijn actuele marktgegevens weer verwerkt.
Abonneren op