Logo van Gemeente Noordoostpolder dat doorverwijst naar de homepage
Logo van Gemeente Noordoostpolder dat doorverwijst naar de homepage

Noordoostpolder wil meer mogelijkheden voor wonen op erven en nodigt provincie Flevoland uit voor gezamenlijk ervenbeleid

06 juni 2024
Nieuws

Extra woningen op erven dragen bij aan het behoud en de verbetering van de levendigheid en aantrekkelijkheid van het landelijk gebied. Dat is een van de conclusies uit de evaluatie van het experimentenkader ‘Wonen op Erven’. Vanuit deze gedachte pleit wethouder Toon van Steen voor een volgende stap; structureel beleid samen met de provincie voor wonen op erven.

Quotum niet groot genoeg voor de vraag

Het experiment is succesvol gebleken. De vraag is veel groter dan het vooraf gestelde quotum. “En de vraag blijft ondertussen alleen maar toenemen. Dit maakt de urgentie groter om het gestelde quotum binnen het experimentenkader los te laten”, aldus wethouder van Steen. Ook toont de evaluatie van het experimentenkader positieve resultaten. Zo blijkt dat waardevolle historische gebouwen behouden blijven, erfsingels worden herplant en hersteld en nieuwe woningen worden gebouwd. 

“Laten we samen ruimte bieden aan nieuwe woonvormen”

Overheden komen landelijk en provinciaal volop in de benen om transformaties van vrijkomende agrarische erven te faciliteren. Die ruimte is in Flevoland nog (te) beperkt. Wethouder van Steen: “Laat de pioniersmentaliteit van de polder weer hoogtij vieren. We nodigen provincie Flevoland uit om samen structureel beleid uit te stippelen, waarmee we koploper worden op het gebied van ervenbeleid. Dit geeft ruimte aan initiatiefnemers die nieuwe woonvormen op erven wensen.” De wens is om samen met de provincie te kijken of er extra stappen mogelijk zijn waarbij zowel wonen, landbouw als natuur en landschap erop vooruitgaan.

Om hier handen en voeten aan te geven organiseert gemeente Noordoostpolder na de zomervakantie een bustour. De Staten- en Raadsleden worden uitgenodigd om ervaringen te delen, voorbeelden te bekijken en wensbeelden vast te leggen.

In 2017 is het experimentenkader voor wonen op erven opgesteld door provincie Flevoland. In 2020 heeft gemeente Noordoostpolder gevraagd om een uitbreiding van het experimentenkader. In reactie op dit verzoek heeft de provincie gevraagd om een evaluatie. Afgelopen week heeft college B&W de evaluatie vastgesteld en het college van Gedeputeerde Staten hierover geïnformeerd.