Logo van Gemeente Noordoostpolder dat doorverwijst naar de homepage
Logo van Gemeente Noordoostpolder dat doorverwijst naar de homepage

Privacy

Gemeente Noordoostpolder gaat zorgvuldig om met (persoons)gegevens. Dat betekent dat wij alleen gegevens verwerken van onze inwoners en ondernemers wanneer dit nodig is voor het goed kunnen uitvoeren van onze gemeentelijke taken.

Richtlijnen

Inwoners en ondernemers kunnen er op vertrouwen dat wij:

 • De privacy van onze inwoners en ondernemers respecteren.
 • Niet zo maar persoonsgegevens verwerken. Er moet een wettelijke grondslag voor zijn en wanneer dat niet het geval is, vragen we specifiek toestemming voor de verwerking.
 • Zorgvuldig en bewust omgaan met de verzamelde persoonsgegevens conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en Wet politiegegevens (Wpg) . We beveiligen de gegevens in lijn met de Baseline Informatieveiligheid Overheid (BIO).
 • Telkens zoeken naar een goede balans tussen het kunnen uitvoeren van onze wettelijke en publiekrechtelijke taken én het waarborgen van privacy. 
 • Onze inwoners en ondernemers informeren welke gegevens we met welk doel over hen verzamelen. Wilt u weten welke verwerkingen de gemeente heeft, kijk dan in het register van verwerkingen.externe-link-icoon
 • Op www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/privacy-en-persoonsgegevens/externe-link-icoon kunt u zien aan welke instanties de gemeente uw gegevens doorgeeft omdat zij die nodig hebben voor uitvoering van hun wettelijke taak.
 • De enige uitzondering die we daarop maken is wanneer de veiligheid of gezondheid van betrokkenen of hun omgeving in het geding is.

Inzien

 • U mag weten en vragen waarom de verzamelde gegevens nodig zijn en wat we met die gegevens doen. 
  Wat voor gegevens wilt u inzien? Wij vragen u daarbij zo specifiek mogelijk te zijn. U kunt dat vragen door middel van het formulier Inzage persoonsgegevensexterne-link-icoon (inlog met DigiD) of door ons een brief te sturen. 
 • U mag vragen om uw eigen gegevens in te zien en vragen om correctie, aanvulling, verwijdering of afscherming van gegevens als dat nodig is.
 • Als u persoonsgegevens kunt inzien die niet voor u zijn bedoeld, helpt u ons door hiervan bij ons een melding te doenexterne-link-icoon. Dan kunnen we dit snel corrigeren. 
 • Vindt u dat de gemeente onzorgvuldig is omgegaan met uw persoonsgegevens? Dan kunt u hier een klacht indienen.

Gebruik van algoritmes

De samenleving digitaliseert, wij als gemeente ook. U kunt hierdoor steeds meer diensten digitaal afnemen. We maken hierbij vaker gebruik  van algoritmes. Dat zijn sets van regels en instructies in software om berekeningen of controles automatisch uit te voeren. Het gebruik van algoritmes toetsen we aan privacyregels en vanzelfsprekend zorgen we voor goede beveiliging en controles. 

U mag weten welke algoritmes wij als gemeente gebruiken. We publiceren daarom steeds meer algoritmes ín het Algoritmeregister van de Nederlandse overheidexterne-link-icoon. Daar leggen we uit wat het algoritme precies doet. En welke privacyafwegingen we gemaakt hebben.

Meer weten over algoritmes, lees de pagina Over algoritmes externe-link-icoon

Vragen over een algoritme in het register? Neem contact op via privacy@noordoostpolder.nl