Logo van Gemeente Noordoostpolder dat doorverwijst naar de homepage
Logo van Gemeente Noordoostpolder dat doorverwijst naar de homepage

Privacy

Gemeente Noordoostpolder gaat zorgvuldig om met (persoons)gegevens. Dat betekent dat wij alleen gegevens verwerken van onze inwoners en ondernemers wanneer dit nodig is voor het goed kunnen uitvoeren van onze gemeentelijke taken.

Richtlijnen

Inwoners en ondernemers kunnen er op vertrouwen dat wij:

 • De privacy van onze inwoners en ondernemers respecteren.

 • Niet zo maar persoonsgegevens verwerken. Er moet een wettelijke grondslag voor zijn en wanneer dat niet het geval is, vragen we specifiek toestemming voor de verwerking.

 • Zorgvuldig en bewust omgaan met de verzamelde persoonsgegevens conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en Wet politiegegevens (Wpg) . We beveiligen de gegevens in lijn met de Baseline Informatieveiligheid Overheid (BIO).
 • Telkens zoeken naar een goede balans tussen het kunnen uitvoeren van onze wettelijke en publiekrechtelijke taken én het waarborgen van privacy. 

 • Onze inwoners en ondernemers informeren welke gegevens we met welk doel over hen verzamelen. Wilt u weten welke verwerkingen de gemeente heeft, kijk dan in het register van verwerkingen.

 • Op www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/privacy-en-persoonsgegevens/ kunt u zien aan welke instanties de gemeente uw gegevens doorgeeft omdat zij die nodig hebben voor uitvoering van hun wettelijke taak.

 • De enige uitzondering die we daarop maken is wanneer de veiligheid of gezondheid van betrokkenen of hun omgeving in het geding is.

Inzien

 • U mag weten en vragen waarom de verzamelde gegevens nodig zijn en wat we met die gegevens doen. Wij vragen u dit via een brief of e-mail via privacy@noordoostpolder.nl te doen. 
 • U mag vragen om uw eigen gegevens in te zien en vragen om correctie, aanvulling, verwijdering of afscherming van gegevens als dat nodig is.
 • Als u persoonsgegevens kunt inzien die niet voor u zijn bedoeld, helpt u ons door hiervan bij ons een melding te doen. Dan kunnen we dit snel corrigeren. 
 • Vindt u dat de gemeente onzorgvuldig is omgegaan met uw persoonsgegevens? Dan kunt u hier een klacht indienen.