Recycle-tarief

Infographic over het recycle-tarief, ook uitgelegd in tekst onder de afbeelding.

Gemeente Noordoostpolder kiest voor het recycle-tarief. Dit betekent dat de nieuwe manier van het berekenen van de afvalstoffenheffing op 1 januari 2021 ingaat. Met het recycle-tarief bestaat de afvalstoffenheffing uit een vast en variabel deel. Het aantal keer dat inwoners hun restafvalbak aanbieden of de ondergrondse container voor restafval gebruiken bepaalt het variabele deel. Om dit te kunnen monitoren krijgt elk huishouden (laagbouw) een nieuwe gechipte restafvalbak. Inwoners kunnen zelf kiezen welk formaat restafvalbak zij willen ontvangen. Hierover ontvangen zij komende week een brief.

De omwisseling van de restafvalbakken staat gepland in augustus en september en wordt uitgevoerd door afval en energiebedrijf HVC. De chip in de nieuwe restafvalbakken registreert alleen wanneer de bak wordt geleegd. Deze gegevens zijn nodig om de hoogte van het recycle-tarief te bepalen. 

Standaard krijgt elk laagbouwadres een restafvalbak van 240 liter. Wanneer zij een bak van 140 liter willen ontvangen, kunnen zij dit aangeven. Meer informatie hierover staat in de brief die komende week op de deurmat valt. Bewoners van hoogbouw ontvangen later ook een brief.

Aanvullende wijzigingen dienstverlening per 1 januari

Naast de afvalstoffenheffing, veranderen er volgend jaar nog een aantal andere dingen.

  • De inzamelfrequentie van gft+etensresten wordt in juli en augustus twee keer per maand. In het voorjaar (mei en juni) en najaar (september en oktober) wordt de container wel wekelijks geleegd. Daarnaast rijdt HVC twee keer per jaar een ‘snoeiroute’, waarbij tuinafval bij inwoners thuis wordt opgehaald.
  • Bewoners van hoogbouw krijgen meer mogelijkheden om afval dichtbij huis gescheiden in te leveren. Zo plaatst de gemeente nieuwe containers voor gft+etensresten. Bij grote hoogbouwcomplexen komen ondergrondse containers voor papier en karton en bij kleinere locaties kijkt de gemeente samen met de bewoners naar mogelijkheden voor het inleveren van deze afvalstroom. De inzameling van de zakken plastic, blik en drinkpakken gaat van één naar twee keer per maand en er komen haken voor de zakken aan lantaarnpalen.
  • Op verschillende plekken in de gemeente komen nieuwe glascontainers.

Meer informatie over het nieuwe systeem

Hieronder vindt u een lijst met veelgestelde vragen vinden. Wanneer het antwoord op uw vraag er niet bij staat, kunt u contact opnemen met de gemeente via 0527 63 39 11. 

Worden de restafvalbakken aan huis vervangen door ondergrondse containers?

Wanneer je op dit moment een restafvalbak aan huis hebt, verandert dat niet. Bewoners van hoogbouw maken wel gebruik van ondergrondse restafvalcontainers. Een vervolgstap is om te onderzoeken of het mogelijk is om in 2024 volledig over te stappen op ‘restafval op afstand’, dus door middel van ondergrondse containers, in combinatie met recycle-tarief. Dit is met de raad afgesproken in het koersdocument.

Wordt het restafval gewogen?

Nee, het variabele tarief wordt bij laagbouw bepaald door het aantal keer dat je de restafvalbak aan de weg zet. Er wordt niet gekeken naar het gewicht van het restafval in jouw bak. Wel maakt de grootte van de bak verschil (240 liter of 140 liter). Je kunt straks kiezen welk formaat restafvalbak je wil ontvangen. Bewoners van hoogbouw betalen een tarief per zak die zij in de ondergrondse container gooien. Ook hier wordt het afval niet gewogen.

Hoe ziet de afvalstoffenheffing eruit?

In november worden tarieven van de afvalstoffenheffing door de gemeenteraad vastgesteld in de verordening afvalstoffenheffing. In het uitvoeringsplan is een voorbeeld weergegeven, deze vind je op pagina 18. Dit zijn nog geen definitieve bedragen.

Gaan we meer betalen?

Je krijgt invloed op de hoogte van de afvalstoffenheffing. Hoe beter je afval scheidt, hoe lager je afvalstoffenheffing en hoe minder restafval je overhoudt. Je hoeft je restafval daardoor minder vaak aan te bieden, waardoor je jouw afvalstoffenheffing kunt verlagen. Het tarief is dus afhankelijk van hoe vaak je de restafvalbak aan de weg zet in combinatie met het formaat van de container (laagbouw) of de ondergrondse container voor restafval gebruikt (hoogbouw). In november worden tarieven van de afvalstoffenheffing door de gemeenteraad vastgesteld in de verordening afvalstoffenheffing.

Hoe voorkomen jullie illegale afvaldumpingen?

Net zoals nu kunnen we dit niet helemaal voorkomen. Wel ondernemen we extra acties. Namelijk:

  • de inzet van boa’s en afvalcoaches;
  • het uitvoeren van zwerfafvalmetingen
  • het aanpassen van gft en etensresten containers bij hoogbouw, zodat deze alleen voor gft en etensresten gebruikt kunnen worden;
  • het monitoren van de verschillende afvalstromen
  • gerichte communicatie hierover.

Hoe voorkom ik dat anderen mijn restafvalbak aan huis volgooien?

Je kunt jouw restafvalbak het beste pas aan de weg zetten als deze helemaal vol zit. Zo is er voor buurtgenoten geen ruimte om er iets bij in te gooien. Daarnaast wordt het variabele tarief bepaald door het aantal keer dat je de restafvalbak aan de weg zet en de grootte van de container (240 liter of 140 liter). Er wordt niet gekeken naar het gewicht van het restafval in jouw bak  

Krijgen we een slot op de bak aan huis of afsluitbare bakken?

De gechipte restafvalbakken zijn niet afsluitbaar of voorzien van een slot.

Waarom deze werkwijze?

Ongeveer de helft van alle gemeenten in Nederland heeft een soortgelijk systeem. In die gemeenten wordt afval beter gescheiden en is de afvalstoffenheffing  gemiddeld lager. Omdat we in Noordoostpolder al heel goed bezig zijn, is het recycle-tarief een goede manier om inwoners te belonen voor hun goede afval scheidingsgedrag. En tegelijkertijd daagt het anderen uit om hun afval beter te scheiden en zo hun afvalstoffenheffing te verlagen.

Waarom wordt de verpakkingsindustrie niet aangepakt?

Daar valt inderdaad nog veel winst te behalen. Er zijn veel ontwikkelingen bij producenten. Zo wordt er statiegeld ingevoerd op plastic petflesjes en mogelijk ook op lege frisdrankblikjes. Waar mogelijk worden bijvoorbeeld verpakkingen verbeterd, zodat deze gerecycled kunnen worden. En bijvoorbeeld het verbod op gratis plastic tasjes en plastic bestek. We volgen de ontwikkelingen op de voet.

Wat gebeurt er met al die oude restafvalbakken?

De oude bakken worden (zonder wielen en het asje) in Duitsland door een shredder gehaald en dienen vervolgens als grondstof voor nieuwe bakken die HVC in samenwerking met de bedrijven TWS en Europlast maakt. De nieuwe gechipte bakken bestaan ook voor 50% uit gerecycled materiaal.

Hoe kunnen mensen die normaal zwerfafval opruimen dit nog doen zonder meer te betalen?

We zijn erg blij met de vrijwilligers die zwerfafval opruimen in de gemeente. We willen deze vrijwilligers in de toekomst ook blijven ondersteunen. We kijken op dit moment naar de praktische mogelijkheden voor het inleveren van dit soort afval.

Verandert de ophaalfrequentie van het restafval?

De ophaalfrequentie van het restafval verandert op dit moment niet.

Hoe zit het met de privacy en gechipte containers?

Bij de invoering van het recycle-tarief is het nodig om informatie over het aantal keer dat de bak wordt aangeboden te gebruiken voor de ontwikkeling en uitvoering van het afvalbeleid. Dit brengt met zich mee dat er persoonsgegevens van deze inwoners worden verwerkt. Dit dient uiteraard te gebeuren in overeenstemming met de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming).

Als gemeente beheren we de persoonsgegevens van onze inwoners. HVC werkt alleen met adresgegevens (postcode en huisnummer). Door op deze wijze te werken komen er in het kader van AVG geen persoonsgegevens bij HVC.

Hoe voorkomen jullie dat iemand mijn bak steelt en deze elke maand aan de weg zet?

We kunnen niet voorkomen dat bakken worden gestolen. Wel worden de restafvalbakken die als vermist zijn opgegeven, direct geblokkeerd. Deze geblokkeerde bakken worden dan niet meer geleegd en blijven dus vol aan de weg staan.

Waarom gaat de gft-inzameling in juli en augustus naar twee keer per maand?

Uit de jaarlijkse metingen naar de hoeveelheid afval weten we dat er in de maanden mei/juni en september/oktober veel gft ingezameld wordt. Daarom blijft de wekelijkse inzameling in deze maanden staan. In de maanden juli en augustus zamelen we juist minder gft in. Omdat we andere dienstverlening uitbreiden (bijvoorbeeld de afvalinzameling bij hoogbouw) en we niet willen dat de kosten hoger worden (en daarmee ook de afvalstoffenheffing), hebben we gekozen voor deze besparing. Hiervoor in de plaats haalt HVC twee keer per jaar snoeiafval bij je thuis op. Daarnaast kun je het hele jaar snoeiafval gratis naar de milieustraat brengen. 

Uw Reactie
Uw Reactie