Logo van Gemeente Noordoostpolder dat doorverwijst naar de homepage
Logo van Gemeente Noordoostpolder dat doorverwijst naar de homepage

Recycle-tarief

De gemeente hanteert recycle-tarief om afvalscheiding te stimuleren. Dat betekent minder restafval en betere scheiding van grondstoffen zoals gft (groente-, fruit- en tuinafval) en etensresten, plastic, blik en drinkpakken, textiel en papier. Door goed te scheiden blijft de afvalstoffenheffing zo laag mogelijk.

Hoe ziet het recycle-tarief eruit?

U heeft invloed op de hoogte van de afvalstoffenheffing. Bij recycle-tarief bestaat de afvalstoffenheffing uit een vast en variabel deel. De hoogte van het variabele deel wordt bepaald door het aantal keer dat u de restafval-minicontainer aan de weg zet of de ondergrondse container voor restafval gebruikt. Met het recycle-tarief heeft u dus zelf invloed op de hoogte van uw afvalstoffenheffing.

Vastgestelde tarieven recycle-tarief
OmschrijvingKosten
Vastrecht éénpersoonshuishouden per jaar *€ 239,75
Vastrecht meerpersoonshuishouden per jaar *€ 268,50
Tarief per lediging 140 liter restafval-minicontainer€ 11,22
Tarief per lediging 240 liter restafval-minicontainer€ 19,24
Tarief per storting zak in de ondergrondse container (hoogbouw)
- maximaal 30 liter (binnenkort mogelijk)€ 2,40
- maximaal 60 liter€ 4,80
Extra 140 liter restafval-minicontainer (exclusief tarief per lediging) eenmalig€ 50,56
Extra 240 liter restafval-minicontainer (exclusief tarief per lediging) eenmalig€ 86,68

* In 2024 geeft de gemeente een eenmalige korting van € 10,00.

Slimme HVC-app die u helpt bij afval scheiden

U kunt de app van HVC downloaden. De app houdt bij hoe vaak uw minicontainer voor restafval is geleegd of hoe vaak u de ondergrondse container voor restafval hebt gebruikt. Dat is handig, want zo ziet u in één oogopslag of u op koers ligt met uw goede voornemen voor afvalscheiding voor dit jaar. In de app stelt u zelf een doel en wordt u uitgedaagd om dit doel te halen. En u ziet in één oogopslag wanneer het afval bij u wordt opgehaald.

U kunt in de app ook zien hoe vaak u restafval heeft aangeboden in het voorgaande jaar.  Hiervoor moet u wel een HVC-account hebben. Open de app en open de ‘voor jou’ tab. Klik op het blokje waarin u een doel kunt instellen. Hier vind u de historie. Let op, de app geeft alleen de keren weer vanaf het moment dat u een account hebt aangemaakt. Ziet u niet de historie over de periode dat u al een account had? Dan moet u wellicht de app updaten.

De app is beschikbaar voor Apple en Android gebruikers en is gratis te downloaden in de AppStoreexterne-link-icoon of GooglePlayexterne-link-icoon.

Meer informatie over het recycle-tarief

Hieronder vindt u een lijst met veelgestelde vragen. Wanneer het antwoord op uw vraag er niet bij staat, kunt u contact opnemen met de gemeente via 0527 63 39 11

Het recycle-tarief komt er om het scheiden van afval meer te stimuleren. Dit betekent minder restafval en betere scheiding van grondstoffen zoals gft en etensresten, plastic, blik en drinkpakken en papier. En dat is nodig. In de eerste plaats voor het milieu, maar restafval laten verbranden wordt ook duurder. De landelijke overheid maakt deze kosten steeds hoger en spoort ons zo aan om het afval beter te scheiden. 

De afvalstoffenheffing bestaat uit een vast en een variabel deel. Het vaste tarief voor het lopende jaar jaar betaalt u met de aanslag die u in februari ontvangt. 

Op het aanslagbiljet staat ook de afvalstoffenheffing voor het variabele deel van het afgelopen jaar. Het variabele deel wordt bepaald aan de hand van het aantal keer dat u de restafvalbak aan de weg zet of gebruik maakt van de ondergrondse restafvalcontainer. 

Hoe minder restafval we verbranden, hoe beter dit is voor het milieu. In 2017 kreeg ieder huishouden extra minicontainers aan huis voor papier en voor plastic, blik en drinkpakken. Door deze verandering hebben we nu jaarlijks gemiddeld 100 kilo restafval per persoon minder dan een aantal jaar geleden. In 2015 hadden we gemiddeld 240 kilo restafval per inwoner. Na invoering van het recycle-tarief is dit gedaald naar 95,6 kilo. De ambitie in Noordoostpolder is om in 2025 nog maar 60 kilo restafval per persoon per jaar over te houden. Gezien de landelijke ontwikkelingen, zoals de terugkerende verhoging van de verbrandingsbelasting*, is dit het juiste moment om nieuwe maatregelen te nemen.

*Om hergebruik/recycling te stimuleren heeft de landelijke overheid in 2015 een aparte belasting op het verbranden van restafval ingevoerd. De belasting komt bovenop de eigenlijke verbrandingskosten. De belasting is vanaf 2019 jaarlijks verhoogd en bedraagt in 2024 € 39,23 voor het verbranden van 1.000 kilo restafval. De belasting stijgt de komende jaren naar verwachting nog verder. Dit betekent dat wanneer we niets doen, de afvalstoffenheffing ook verder stijgt.

Ongeveer de helft van alle gemeenten in Nederland heeft een soortgelijk systeem. In die gemeenten wordt afval beter gescheiden en is de afvalstoffenheffing gemiddeld lager. Omdat we in Noordoostpolder al heel goed bezig zijn, is het recycle-tarief een goede manier om inwoners te belonen voor hun goede afval scheidingsgedrag. En tegelijkertijd daagt het anderen uit om hun afval beter te scheiden en zo hun afvalstoffenheffing te verlagen.

Voor babyluiers staan op  de milieustraat en 15 andere plaatsen speciale luiercontainers.

U kunt via de website van HVC een pas aanvragenexterne-link-icoon waarmee u deze luiercontainers gratis kunt openen. Op deze manier heeft u minder restafval en dus minder kosten. U vindt de luiercontainers op de volgende plaatsen:

 • Het Midden, Bant
 • Graaf Florislaan, Creil
 • Europalaan (Jumbo), Emmeloord
 • Haarlemmermeer (AH), Emmeloord
 • Jeanne d’Arclaan, Emmeloord
 • Noordzijde (Jumbo), Emmeloord
 • Montageweg (milieustraat), Emmeloord
 • Revelsant (Coop), Emmeloord
 • Baan, Ens
 • Keggehof, Espel
 • Voorstraat, Kraggenburg
 • Lange Brink, Luttelgeest
 • Breestraat, Marknesse
 • Winkelcentrum Voorhof, Nagele
 • Plaats, Rutten
 • St. Hubertusplaats, Tollebeek

De pas blijft 2 jaar geldig. Indien u de pas langer wilt gebruiken dan kunt u bij HVC verlenging van deze periode aanvragen.

Deze containers zijn alleen voor babyluiers. Incontinentieluiers kunnen bij het restafval. U kunt hiervoor een tegemoetkoming in de afvalkosten aanvragen.

Gastouders en organisaties voor kinderopvang kunnen geen pas aanvragen. Deze luiers zijn bedrijfsafval en hiervoor dient u zelf een contract af te sluiten met een afvalverwerker.

We houden rekening met inwoners met medisch afval. Inwoners die door een medische aandoening meer restafval hebben (dit geldt voor incontinentiemateriaal, een stoma of dialysemateriaal) kunnen jaarlijks een vergoeding aanvragen bij de gemeente. De hoogte van de vergoeding is € 57,- per belastingjaar. Met dit bedrag kunnen de meerkosten voor het extra aanbieden van restafval worden betaald. Bijdrage medisch afval aanvragenexterne-link-icoon

Net zoals nu kunnen we dit niet helemaal voorkomen. Wel ondernemen we extra acties. Namelijk:

 • de inzet van boa’s en afvalcoaches;
 • het uitvoeren van zwerfafvalmetingen
 • het aanpassen van gft en etensresten containers bij hoogbouw, zodat deze alleen voor gft en etensresten gebruikt kunnen worden;
 • het monitoren van de verschillende afvalstromen
 • gerichte communicatie hierover.

Nee, het variabele tarief wordt bij laagbouw bepaald door het aantal keer dat u de restafval-minicontainer aan de weg zet. Er wordt niet gekeken naar het gewicht van het restafval in uw bak. Wel maakt de grootte van de bak verschil (240 liter of 140 liter). U kon kiezen welk formaat restafval-minicontainer u wilde ontvangen. Bewoners van hoogbouw betalen een tarief per zak die zij in de ondergrondse container gooien. Ook hier wordt het afval niet gewogen.

De kosten voor de techniek van het wegen zijn qua aanschaf en onderhoud erg hoog. Zeker bij de ondergrondse containers. Ook hebben de containers met een weegsysteem vaker storing. En het nadeel van het afrekenen op gewicht is dat u meer betaalt wanneer iemand anders extra afval in uw bak gooit. Bij betaling per lediging heeft dit geen consequenties.

U kunt uw restafval-minicontainer het beste pas aan de weg zetten als deze helemaal vol zit. Zo is er voor buurtgenoten geen ruimte om er iets bij in te gooien. Daarnaast wordt het variabele tarief bepaald door het aantal keer dat u de restafvalbak aan de weg zet en de grootte van de container (240 liter of 140 liter). Er wordt niet gekeken naar het gewicht van het restafval in uw minicontainer.

De gechipte restafval-minicontainers zijn niet afsluitbaar of voorzien van een slot.

We zijn erg blij met de vrijwilligers die zwerfafval opruimen in de gemeente. We willen deze vrijwilligers graag blijven ondersteunen. Daarom gelden hiervoor speciale afspraken. We vragen alle vrijwillige zwerfafvalrapers contact met ons op te nemen. Zij krijgen dan speciale afvalzakken. Wanneer ze zwerfafval hebben opgeruimd kunnen zij bellen of appen en komen wij het afval op afspraak ophalen. Uiteraard hoeven zij hier niet voor te betalen.

De chip in de minicontainer is gekoppeld aan een postcode en huisnummer. Het voertuig van HVC is uitgerust met een registratiesysteem dat bij de aanbieding van de minicontainer, het chipnummer, de datum en tijd registreert. De gegevens worden door HVC ten behoeve van opleggen afvalstoffenheffing naar gemeente Noordoostpolder gestuurd. De verwerking hiervan gebeurt in overeenstemming met de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming). De gemeente beheert de persoonsgegevens van inwoners. HVC werkt alleen met adresgegevens (postcode en huisnummer).

Vragen over verwerken van deze persoonsgegevens kunt u mailen naar privacy@noordoostpolder.nl.

Dit kunt u niet voorkomen, maar de restafval-minicontainers die als vermist zijn opgegeven worden direct geblokkeerd. De geblokkeerde minicontainer wordt niet meer geleegd en blijft vol aan de weg staan. Is uw minicontainer weg of gestolen? Geef dit dan direct door aan de klantenservice van HVCexterne-link-icoon.

Uit de jaarlijkse metingen naar de hoeveelheid afval weten we dat er in de maanden mei/juni en september/oktober veel gft ingezameld wordt. Daarom blijft de wekelijkse inzameling in deze maanden staan. In de maanden juli en augustus zamelen we juist minder gft in. Omdat we andere dienstverlening uitbreiden (bijvoorbeeld de afvalinzameling bij hoogbouw) en we niet willen dat de kosten hoger worden (en daarmee ook de afvalstoffenheffing), hebben we gekozen voor deze besparing. Hiervoor in de plaats haalt HVC twee keer per jaar snoeiafval bij u thuis op. Daarnaast kunt u het hele jaar snoeiafval gratis naar de milieustraat brengen.