Recycle-tarief

Information about 'recycle-tarief' in English, Polish and Arabic.

In het restafval zitten nog altijd veel herbruikbare materialen. Denk bijvoorbeeld aan etensresten en plastic. Wanneer je afval goed scheidt en er weinig restafval overblijft, is dit beter voor het milieu. Met het recycle-tarief krijg je hiermee ook invloed op de hoogte van jouw afvalstoffenheffing. Ben je een goede afvalscheider en heb je weinig restafval? Dan betaal je ook minder.

De gemeente heeft voor recycle-tarief gekozen om afvalscheiding te stimuleren. Dat betekent minder restafval en betere scheiding van grondstoffen zoals gft en etensresten, plastic, blik en drinkpakken en papier. Als er niets zou veranderen, gaan de kosten voor de afvalstoffenheffing de komende jaren omhoog.

Hoe ziet het recycle-tarief eruit?

Je krijgt invloed op de hoogte van de afvalstoffenheffing. Bij recycle-tarief bestaat de afvalstoffenheffing uit een vast en variabel deel. De hoogte van het variabele deel wordt bepaald door het aantal keer dat je de restafvalbak aan de weg zet of de ondergrondse container voor restafval gebruikt. Met het recycle-tarief heb je dus zelf invloed op de hoogte van je afvalstoffenheffing.

Vastgestelde tarieven recycle-tarief

Omschrijving

Kosten

Vastrecht éénpersoonshuishouden per jaar € 202,50
Vastrecht meerpersoonshuishouden per jaar € 212,50
Tarief per lediging 140 liter restafvalbak € 6,93
Tarief per lediging 240 liter restafvalbak € 11,84
Tarief per storting zak in de ondergrondse container (hoogbouw) € 2,95
Extra 140 liter restafvalbak (exclusief tarief per lediging) eenmalig € 50,56
Extra 240 liter restafvalbak (exclusief tarief per lediging) eenmalig € 86,68

Slimme HVC-app die je helpt bij afval scheiden

Je kunt nu de nieuwe en speciaal voor Noordoostpolder ontworpen app van HVC downloaden. De app houdt bij hoe vaak jouw bak voor restafval is geleegd of hoe vaak je de ondergrondse container voor restafval hebt gebruikt. Dat is handig, want zo zie je in één oogopslag of je op koers ligt met je goede voornemen voor afvalscheiding voor dit jaar. In de app stel je zelf een doel en wordt je uitgedaagd om dit doel te halen. Natuurlijk gaan de vertrouwde onderdelen van de ‘oude’ HVC-app mee naar de nieuwe app: je ziet in een oogopslag wanneer het afval bij jou wordt opgehaald en ook de handige foto- en barcodescanner voor afval krijgt een plekje in de nieuwe app.

De app is beschikbaar voor Apple en Android gebruikers en is gratis te downloaden in de AppStore of GooglePlay.

Aanvullende wijzigingen dienstverlening 

  • De inzamelfrequentie van gft+etensresten wordt in juli en augustus twee keer per maand. In het voorjaar (mei en juni) en najaar (september en oktober) wordt de container wel wekelijks geleegd. Daarnaast rijdt HVC twee keer per jaar een ‘snoeiroute’, waarbij tuinafval bij inwoners thuis wordt opgehaald.
  • Bewoners van hoogbouw krijgen meer mogelijkheden om afval dichtbij huis gescheiden in te leveren. Zo plaatst de gemeente nieuwe containers voor gft+etensresten. Bij grote hoogbouwcomplexen komen ondergrondse containers voor papier en karton en bij kleinere locaties kijkt de gemeente samen met de bewoners naar mogelijkheden voor het inleveren van deze afvalstroom. De inzameling van de zakken plastic, blik en drinkpakken gaat van vierwekelijks naar tweewekelijks en er komen haken voor de zakken aan lantaarnpalen.
  • Op verschillende plekken in de gemeente komen nieuwe glascontainers.

Meer informatie over het recycle-tarief

Hieronder vindt u een lijst met veelgestelde vragen. Wanneer het antwoord op uw vraag er niet bij staat, kunt u contact opnemen met de gemeente via 0527 63 39 11.

Waarom recycle-tarief?

Het recycle-tarief komt er om het scheiden van afval meer te stimuleren. Dit betekent minder restafval en betere scheiding van grondstoffen zoals gft en etensresten, plastic, blik en drinkpakken en papier. En dat is nodig. In de eerste plaats voor het milieu, maar restafval laten verbranden wordt ook duurder. De landelijke overheid maakt deze kosten steeds hoger en spoort ons zo aan om het afval beter te scheiden. Als er niets zou veranderen, gaan de kosten voor de afvalstoffenheffing de komende jaren omhoog.

Wat is het tarief per lediging van een restafvalbak van 240 liter en 140 liter of een zak in de ondergrondse container?

Iedereen betaalt aan het begin van het jaar een vast tarief voor de afvalstoffenheffing. Dat is € 202,50 voor een eenpersoonshuishouden en € 212,50 voor een meerpersoonshuishouden. Aan het einde van het jaar wordt jouw variabele tarief bepaald. Dit wordt berekend aan de hand van het aantal keer dat je de restafvalbak aan de weg hebt gezet of de ondergrondse container voor restafval hebt gebruikt. Op 9 november heeft de gemeenteraad de tarieven vastgesteld. Een lediging van een restafvalbak van 240 liter kost € 11,84. Een lediging van een bak met een inhoud van 140 liter zal € 6,93 kosten. Voor een zak restafval in de ondergrondse container betaal je € 2,95.

Hoe werkt het met de betaling van het vaste en variabele deel?

Begin februari ontvangt u de factuur gemeentelijke heffingen. Op dat moment betaalt u alleen het vaste deel van de afvalstoffenheffing. Dat is in 2021 voor een eenpersoonshuishouden €202,50 en voor een meerpersoonshuishouden € 212,50. Het variabele deel wordt bepaald aan de hand van het aantal keer dat u de restafvalbak in 2021 aan de weg zet of gebruik maakt van de ondergrondse restafvalcontainer. Hiervan ontvangt u de factuur aan het begin van 2022. Dit bedrag is bij een restafvalbak van 140 liter € 6,93 keer het aantal ledigingen in 2021. Bij een restafvalbak van 240 liter is dit € 11,84 keer het aantal ledigingen in 2021. En bij het gebruik van de ondergrondse restafvalcontainer is dat € 2,95 keer  het aantal keer dat je de container in 2021 opent met de afvalpas.

Waarom is het recycle-tarief nu nodig?

Hoe minder restafval we verbranden, hoe beter dit is voor het milieu. In 2017 kreeg ieder huishouden extra bakken aan huis voor papier en voor plastic, blik en drinkpakken. Door deze verandering hebben we nu jaarlijks gemiddeld 100 kilo restafval per persoon minder dan een aantal jaar geleden. In 2015 hadden we gemiddeld 240 kilo restafval per persoon. In 2018 is dat gedaald naar 140 kilo per persoon. De ambitie in Noordoostpolder is om in 2025 nog maar 60 kilo restafval per persoon per jaar over te houden. Gezien de landelijke ontwikkelingen, zoals de terugkerende verhoging van de verbrandingsbelasting*, is dit het juiste moment om nieuwe maatregelen te nemen.

*In 2015 heeft de landelijke overheid een verbrandingsbelasting voor het verbranden van restafval ingevoerd. Sinds 1 januari 2019 is deze belasting verhoogd en betaalt elke gemeente in Nederland € 32 extra voor het verbranden van 1.000 kilo restafval. Deze verbrandingsbelasting komt nog bovenop de kosten voor het verbranden van restafval. De verwachting is dat het bedrag de komende jaren steeds verder stijgt. Dit betekent dat wanneer we niets doen, de afvalstoffenheffing ook verder stijgt.

Waarom deze werkwijze?

Ongeveer de helft van alle gemeenten in Nederland heeft een soortgelijk systeem. In die gemeenten wordt afval beter gescheiden en is de afvalstoffenheffing gemiddeld lager. Omdat we in Noordoostpolder al heel goed bezig zijn, is het recycle-tarief een goede manier om inwoners te belonen voor hun goede afval scheidingsgedrag. En tegelijkertijd daagt het anderen uit om hun afval beter te scheiden en zo hun afvalstoffenheffing te verlagen.

Hoe zit het met de luiers in Noordoostpolder?

Dat de luiers bij ons bij het gft mogen is een uitzondering, in de meeste andere gemeenten moeten ze bij het restafval. Met Orgaworld, de verwerker van ons gft-afval, is afgesproken dat in Noordoostpolder de luiers nog tot 31 december 2021 in de gft-bak mogen. In de tussentijd zoeken we een goede oplossing voor de inzameling en verwerking van luiers.

Hoe zit het voor mensen met medisch afval zoals incontinentiemateriaal, een stoma of dialysemateriaal? 

We houden rekening met inwoners met medisch afval. Inwoners die door een medische aandoening meer restafval hebben (dit geldt voor incontinentiemateriaal, een stoma of dialysemateriaal) kunnen jaarlijks een vergoeding aanvragen bij de gemeente. Wilt u de vergoeding aanvragen? Mail dit dan naar info@noordoostpolder.nl ter attentie van Harmen Oenema. De hoogte van de vergoeding is € 35,- per belastingjaar. Met dit bedrag kunnen de meerkosten voor het extra aanbieden van restafval worden betaald.

Hoe voorkomen jullie illegale afvaldumpingen?

Net zoals nu kunnen we dit niet helemaal voorkomen. Wel ondernemen we extra acties. Namelijk:

  • de inzet van boa’s en afvalcoaches;
  • het uitvoeren van zwerfafvalmetingen
  • het aanpassen van gft en etensresten containers bij hoogbouw, zodat deze alleen voor gft en etensresten gebruikt kunnen worden;
  • het monitoren van de verschillende afvalstromen
  • gerichte communicatie hierover.

Wordt het restafval gewogen?

Nee, het variabele tarief wordt bij laagbouw bepaald door het aantal keer dat je de restafvalbak aan de weg zet. Er wordt niet gekeken naar het gewicht van het restafval in jouw bak. Wel maakt de grootte van de bak verschil (240 liter of 140 liter). Je kon kiezen welk formaat restafvalbak je wilde ontvangen. Bewoners van hoogbouw betalen een tarief per zak die zij in de ondergrondse container gooien. Ook hier wordt het afval niet gewogen.

Hoe voorkom ik dat anderen mijn restafvalbak aan huis volgooien?

Je kunt jouw restafvalbak het beste pas aan de weg zetten als deze helemaal vol zit. Zo is er voor buurtgenoten geen ruimte om er iets bij in te gooien. Daarnaast wordt het variabele tarief bepaald door het aantal keer dat je de restafvalbak aan de weg zet en de grootte van de container (240 liter of 140 liter). Er wordt niet gekeken naar het gewicht van het restafval in jouw bak.

Krijgen we een slot op de bak aan huis of afsluitbare bakken?

De gechipte restafvalbakken zijn niet afsluitbaar of voorzien van een slot.

Waarom wordt de verpakkingsindustrie niet aangepakt?

Daar valt inderdaad nog veel winst te behalen. Er zijn veel ontwikkelingen bij producenten. Zo wordt er statiegeld ingevoerd op plastic petflesjes en mogelijk ook op lege frisdrankblikjes. Waar mogelijk worden bijvoorbeeld verpakkingen verbeterd, zodat deze gerecycled kunnen worden. En bijvoorbeeld het verbod op gratis plastic tasjes en plastic bestek. We volgen de ontwikkelingen op de voet.

Hoe kunnen mensen die normaal zwerfafval opruimen dit nog doen zonder meer te betalen?

We zijn erg blij met de vrijwilligers die zwerfafval opruimen in de gemeente. We willen deze vrijwilligers graag blijven ondersteunen. Daarom gelden hiervoor speciale afspraken. We vragen alle vrijwillige zwerfafvalrapers contact met ons op te nemen. Zij krijgen dan speciale afvalzakken. Wanneer ze zwerfafval hebben opgeruimd kunnen zij bellen of appen en komen wij het afval op afspraak ophalen. Uiteraard hoeven zij hier niet voor te betalen.

Verandert de ophaalfrequentie van het restafval, PBD of papier bij laagbouw?

De ophaalfrequentie van deze afvalstromen bij laagbouw verandert op dit moment niet.

Hoe zit het met de privacy en gechipte bakken?

De chip in de container is gekoppeld aan een postcode en huisnummer. Het voertuig van HVC is uitgerust met een registratiesysteem dat bij de aanbieding van de container, het chipnummer, de datum en tijd registreert. De gegevens worden door HVC ten behoeve van opleggen afvalstoffenheffing naar gemeente Noordoostpolder gestuurd. De verwerking hiervan gebeurt in overeenstemming met de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming). De gemeente beheert de persoonsgegevens van inwoners. HVC werkt alleen met adresgegevens (postcode en huisnummer).

Vragen over verwerken van deze persoonsgegevens kunt u mailen naar privacy@noordoostpolder.nl.

Hoe voorkom ik dat iemand mijn bak steelt en deze elke maand aan de weg zet?

Dit kun je niet voorkomen, maar de restafvalbakken die als vermist zijn opgegeven worden direct geblokkeerd. De geblokkeerde bak wordt niet meer geleegd en blijft vol aan de weg staan. Is je bak dus weg of gestolen? Geef dit dan direct door aan de klantenservice van HVC.

Waarom gaat de gft-inzameling in juli en augustus naar twee keer per maand?

Uit de jaarlijkse metingen naar de hoeveelheid afval weten we dat er in de maanden mei/juni en september/oktober veel gft ingezameld wordt. Daarom blijft de wekelijkse inzameling in deze maanden staan. In de maanden juli en augustus zamelen we juist minder gft in. Omdat we andere dienstverlening uitbreiden (bijvoorbeeld de afvalinzameling bij hoogbouw) en we niet willen dat de kosten hoger worden (en daarmee ook de afvalstoffenheffing), hebben we gekozen voor deze besparing. Hiervoor in de plaats haalt HVC twee keer per jaar snoeiafval bij je thuis op. Daarnaast kun je het hele jaar snoeiafval gratis naar de milieustraat brengen.

Waarom zijn de oude restafvalbakken niet gechipt?

De oude bakken zijn al afgeschreven en aan vervanging toe. Daarom zijn deze niet geschikt voor het aanbrengen van een chip. De oude bakken worden door HVC gerecycled en gebruikt als grondstof voor nieuwe bakken.

Wat gebeurt er met de oude restafvalbakken?

De oude bakken worden (zonder wielen en het asje) in Duitsland door een shredder gehaald en dienen vervolgens als grondstof voor nieuwe bakken die HVC in samenwerking met de bedrijven TWS en Europlast maakt. De nieuwe gechipte bakken bestaan ook voor 50% uit gerecycled materiaal.

Kan ik op een later moment nog wisselen van formaat restafvalbak?

Kies je nu een bepaald formaat restafvalbak en kom je er later achter dat het andere formaat je beter past? Medio 2021 organiseren we een omruilactie. Dan kun je de restafvalbak omruilen voor een ander formaat. Informatie hierover volgt.

Waarom wordt er niet afgerekend op gewicht?

De kosten voor de techniek van het wegen zijn qua aanschaf en onderhoud erg hoog. Zeker bij de ondergrondse containers. Ook hebben de containers met een weegsysteem vaker storing. En het nadeel van het afrekenen op gewicht is dat jij meer betaalt wanneer iemand anders extra afval in jouw bak gooit. Bij betaling per lediging heeft dit geen consequenties.

Wat is het beleid achter het recycle-tarief?

Dit staat beschreven in het koersdocument dat in januari door de gemeenteraad is vastgesteld. Je kunt deze hier bekijken. Ook vind je meer informatie in het uitvoeringsplan. Deze vind je hier.

Uw Reactie
Uw Reactie