Subsidies en zorginnovatiefonds voor ondernemers

Als ondernemer kunt u diverse subsidies aanvragen als u innoveert of uitbreidt, bedrijventerreinen opknapt of personeel vanuit een uitkering aanneemt. Ook is er een fonds voor zorginnovatie om vernieuwende ideeën op gang te brengen. Lees meer bij ‘Wat moet u weten’ of neem voor meer informatie contact op.

ondernemen@noordoostpolder.nl

06 48 134 673 (Jacob Korterink) of 06 48 134 646 (Henk Romkes)

Procesgeld

Houdt uw bedrijf zich bezig met innovatie? Ontwikkelt u een innovatief product of heeft u een sterk idee om de werkgelegenheid in Noordoostpolder te vergroten? Dan kunt u misschien procesgeld krijgen. De subsidie is gericht op duurzame versterking van de economie in Noordoostpolder. Vooral projecten waarbij ondernemers met elkaar samenwerken en het onderwijs betrokken wordt komen in aanmerking voor ondersteuning. Neem voor meer informatie contact op via bovenstaande gegevens.

Opknappen bedrijventerreinen

Een representatieve werklocatie is het visitekaartje voor uw bedrijf. Wilt u samen met uw buren het bedrijventerrein of de straat waar u gevestigd bent een opfrisbeurt geven of wilt u duurzame maatregelen treffen? Wij helpen u graag. De gemeente stelt middelen beschikbaar aan ondernemersverenigingen of gezamenlijke ondernemers die werken aan een representatief bedrijventerrein. Neem voor meer informatie contact op via bovenstaande gegevens

Loonkostensubsidie

Heeft u een bedrijf en zoekt u personeel? De WerkCorporatie bemiddelt inwoners van Noordoostpolder die minder makkelijk op eigen kracht een baan vinden. Zet uw bedrijf de deuren open? Een kandidaat komt niet met lege handen. De WerkCorporatie biedt diverse aantrekkelijke middelen, zoals loonkostensubsidie.

Zorginnovatiefonds

Heeft u als maatschappelijke organisatie of bedrijf in Noordoostpolder vernieuwende en/of onderscheidende ideeën op het gebied van zorg en welzijn? Een innovatie die inwoners van Noordoostpolder die aangewezen zijn op ondersteuning, zelfredzamer maakt en/of langer zelfstandig thuis laat wonen?

De gemeente heeft een fonds om innovatieve initiatieven op gang te brengen. U zorgt ervoor dat, na deze start, de innovatie wordt ingebed in de zorg en ondersteuning van onze inwoner(s). Het versterken van de eigen kracht en/of sociale netwerken van inwoner(s) die aangewezen is/zijn op ondersteuning kan bijdragen aan het verminderen van de belasting van mantelzorgers en/of vrijwilligers in de gemeente.

Neem voor meer informatie contact op met Jetty Okma, 06 10 892 016, of stuur een e-mail naar ondernemen@noordoostpolder.nl.
De gemeenteraad heeft een zorginnovatiefonds van € 25.000 euro ingesteld.

Uw Reactie
Uw Reactie