Subsidies voor ondernemers

Als ondernemer kunt u diverse subsidies aanvragen als u innoveert of uitbreidt, bedrijventerreinen opknapt of personeel vanuit een uitkering aanneemt. Neem voor meer informatie contact op.

ondernemen@noordoostpolder.nl

06 48134673 (Jacob Korterink) of 06 48134646 (Henk Romkes)

Zuiderzeelijngelden

Werkt u als ondernemer mee aan het stimuleren van de economie in Noordelijk Flevoland, dan komt u misschien in aanmerking voor subsidie uit de Zuiderzeelijngelden. U kunt maximaal 67% van uw kosten gesubsidieerd krijgen, met een minimum van € 250.000 en een maximum van € 2.500.000. U komt in aanmerking als u:

  • Meer werkplekken creëert
  • Het opleidingsniveau van de beroepsbevolking verhoogt
  • Meer innovatiekracht realiseert
  • Bijdraagt aan een sterkere recreatieve sector
  • Bijdraagt aan een beter vestigingsklimaat in Noordelijk Flevoland

Procesgeld

Houdt uw bedrijf zich bezig met innovatie? Dan kunt u misschien procesgeld krijgen. Dit is een subsidie voor innovatieve ontwikkelingen.

Opknappen bedrijventerreinen

Helpt u mee aan het opknappen van de bedrijventerreinen? Bijvoorbeeld door samen met uw buren duurzame aanpassingen aan uw bedrijfspanden te doen? De gemeente stelt subsidie beschikbaar aan ondernemersverenigingen of -collectieven die gezamenlijk werken aan een representatief bedrijventerrein.

Loonkostensubsidie

Neemt u werknemers vanuit een uitkering in dienst via de WerkCorporatie? Dan kunt u daarvoor subsidie krijgen.