Tijdelijke ontheffing alcohol verkopen

Wilt u tijdelijk alcohol verkopen, bijvoorbeeld tijdens een evenement of bijzondere gelegenheid? Dan heeft u een ontheffing nodig. U mag alleen bier, wijn en andere zwak-alcoholische drank verkopen.
  • Wilt u alcohol verkopen tijdens een evenement.Tijdelijke ontheffing alcohol verkopen kunt aanvragen gelijk met de aanvraag voor een evenementenvergunning
  • Wilt u ontheffing alcohol verkopen apart aanvragen. Vul dan het onderstaand aanvraagformulier tijdelijke ontheffing alcohol verkopen in

Aanvragen met e-Herkenning

Aanvragen (zelf gegevens invullen)

Een tijdelijke ontheffing alcohol verkopen kost € 115

Uw Reactie
Uw Reactie