Logo van Gemeente Noordoostpolder dat doorverwijst naar de homepage
Logo van Gemeente Noordoostpolder dat doorverwijst naar de homepage

Werk aan de weg

Emmeloord - ontwikkelingen centrum

Het centrum heeft een heel nieuw en modern aanzien gekregen. Kijk voor alle centrum ontwikkelingen op www.gastvrijemmeloord.nlexterne-link-icoon.  

Nieuwe Aldi in aanbouw

Naar verwachting in 2024 opent de nieuwe Aldi aan de Noordzijde. Tijdens het werk is de Schalm (steeg achter de nieuwe Aldi) afgesloten. Zodra de bouw afgerond is gaan we de Noordzijde verder inrichten.

Onderhoud wegen en riolering 

Dit jaar zijn er weer een aantal (buiten)wegen aan groot onderhoud toe. Het gaat dan om asfaltonderhoud vaak in combinatie met aanpak van de bermen. Het onderhoud op de volgende wegen staat voor de zomer gepland: 

  • Ettenlandseweg, tussen de Blokzijlerweg en de Vollenhoverweg 
  • Lindeweg 
  • Ruttenseweg, vanaf de Gemaaltocht tot voorbij de bocht bij het Schoterpad 
  • Pilotenweg - Drostlaan, herstel van de kruisingen met Zwin, Maasstraat en Zwarte Zeestraat 
  • Titaniumweg 

Verkeersveiligheidsmaatregelen Mobiliteitsplan 

De eerste projecten vanuit het Mobiliteitsplan 2030 gaan dit jaar in uitvoering. Daarbij voeren we, gelijktijdig met het onderhoud, verschillende verkeersveiligheidsmaatregelen uit. Die gaan de verkeersveiligheid vergroten door te zorgen voor minder doorgaand verkeer en een lagere snelheid. Dit betreft de wegen Voorsterweg , Kleiweg en Bomenweg. Er komt dan ook een kruispuntplateau op de kruising van de Kleiweg – Kamperweg.  

Rotonde Marknesserweg - Kamperweg 

Na de zomer leggen we een rotonde aan op de kruising Marknesserweg - Kamperweg. Dit zorgt voor een veilige en vlotte doorstroming van het verkeer. We combineren de werkzaamheden met asfaltonderhoud van een deel van het fietspad langs de Kamperweg richting de Kamperbrug. 

Noordzijde wordt 30km/u 

Na de zomer gaan we de Noordzijde als 30 km/u gebied inrichten. Als de Aldi klaar is gaan we vanaf de rotonde Koningin Julianastraat tot aan de rotonde met de Lange Dreef aan de slag. Daarbij komt midden in de rijweg een strook klinkerverharding, net als op de Koningin Julianastraat. Daarnaast komen er verschillende snelheidsremmende maatregelen en leggen we een nieuw riool aan vanaf De Schalm richting de Achterom. 

Rioleringswerkzaamheden Emmeloord, Ens en Marknesse 

Op drie locaties combineren we groot onderhoud van de wegen met rioleringswerkzaamheden en een klimaatbestendige inrichting: minder verharding en meer groen. In Emmeloord starten we dit jaar met de volgende fase in de wijk Espelervaart: Bergenbuurt (deel 1). Aansluitend gaat in 2025 Bergenbuurt deel 2 in uitvoering. In Ens gaan we aan de slag met de Sportweg, het Kerkplein en omgeving. En in Marknesse worden de Hoogzijde en Maanhuizenlaan aangepakt. Voor de planning van de rioleringswerkzaamheden zijn we ook afhankelijk van de nuts-partijen, die op verschillende locaties kabels en leidingen moeten verleggen of vernieuwen.  

Het onderhoud geeft overlast, aanwonenden krijgen voorafgaand een brief over welke werkzaamheden er gebeuren en wat de planning is.

Shared Space

De Noordzijde en het parkeerterrein tussen de Jumbo en toekomstige Aldi is ingericht als Shared Space. Shared Space betekent dat iedereen de ruimte deelt. Auto's, fietsers en voetgangers bewegen hier samen door elkaar heen, zonder strikte regels. Van de verkeersdeelnemers wordt verwacht om rekening met elkaar te houden, dus neem zelf verantwoordelijkheid en rij rustig. Het nieuwe bord wijst weggebruikers op het gebied dat zij inrijden en de nieuwe situatie.

Veel gestelde vragen over Shared Space

Shared Space heeft geen formele status binnen de wegenverkeerswet en er is dus (nog) geen wetgeving op dit gebied. In een Shared Space–verblijfsgebied zijn daarom precies dezelfde verkeersregels van kracht als in alle andere publieke (verkeers)ruimten, ook wanneer er geen verkeerstekens staan. Handhaving blijft dus altijd mogelijk. De aansprakelijkheid is niet anders dan in een andere verkeersruimte. 

Nee, het bord is niet rechtsgeldig en daardoor niet officieel. Het is een bord dat het gebied aanduidt. We hebben het bord geplaatst om het Shared Space gebied te verduidelijken en aan te duiden.

Het is een nieuwe situatie. We hebben het bord geplaatst om het Shared Space gebied te verduidelijken en aan te duiden.

Zoals meerdere termen die we in de Nederlandse taal hebben overgenomen vanuit het Engels is ‘shared space’ ook zo’n term die is overgenomen in de Nederlandse taal. Dit komt omdat Shared Space is voortgekomen uit een Europees samenwerkingsverband. Zo is het gebied ook voor anderstaligen herkenbaar.

We houden het gebied goed in de gaten en kunnen bijsturen en/of aanpassingen doen als dat nodig is.

Heeft u vragen of opmerkingen?

U kunt mailen naar: OostzijdeEmmeloordCentrum@noordoostpolder.nl

Werkzaamheden Provincie Flevoland

Op flevowegen.nlexterne-link-icoon vindt u meer informatie over werkzaamheden aan provinciale wegen. 

Ontsluitingsweg Urk: Spuiweg

Meer informatie: Spuiweg (ontsluitingsweg Urk) - Provincie Flevolandexterne-link-icoon

Wij werken maatschappelijk verantwoord

Het onderhoud van wegen gebeurt met respect voor mens en milieu:

  • Aannemers moeten werken volgens een bestek met duurzame maatregelen (energieverbruik, materialen etc.).
  • Keuze voor een aannemer die bezig is met CO2 reductie.
  • Toepassing van maximaal 50% gerecycled asfalt in het nieuwe asfalt.
  • Inzet van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt (bijvoorbeeld als verkeersregelaar, opruimen van bermen).