Afval inzameling

In Noordoostpolder zamelt HVC het afval huis aan huis gescheiden in. Op de afvalkalender en in de HVC-app ziet u wanneer u welke bak aan de weg kunt zetten. Heeft u geen bakken aan huis? Dan kunt u uw afval kwijt in onder- en bovengrondse containers in de buurt. U heeft hiervoor een milieupas nodig.
 • Zet de afvalbak op de inzameldag vóór 7.30 uur aan de straat;
 • Sluit het deksel van de container en zorg dat er geen afval uitsteekt;
 • Zet geen afval naast de container, dit neemt HVC niet mee;
 • Zorg ervoor dat uw bak het verkeer (voetgangers, fietsers) niet hindert en dat er geen gevaarlijke situaties ontstaan;
 • Haal de bak vóór 19.00 uur op de inzameldag weer binnen.

Waar u terecht kunt met de verschillende soorten afval

We hebben verschillende afvalbakken aan huis (bij hoogbouw) of onder- en bovengrondse containers (bij hoogbouw). Hieronder vindt u een overzicht van de verschillende afvalsoorten en op welke plek u dit kwijt kunt. Soms is het lastig te bepalen waar het afval bij hoort.  Op de website van HVC vindt u een handig overzicht. Ook kunt u de HVC afval-app downloaden in de App Store of Google Play. In de app vindt u een afvalwijzer waar u voor ruim 1.000 producten kunt nakijken waar het weggegooid moet worden.

Groente-, fruit- en tuinafval (gft-afval)

 • Gft-afval doet u in de groene bak.
 • Heeft u geen bak aan huis? Dan staan er in uw buurt boven- of ondergrondse inzamelcontainers.Hier kunt u uw gft-afval in kwijt. 

Plastic verpakkingen, blik en drankkartons

Papier en karton

 • Papier en karton doet u in de bak met blauwe deksel.
 • Heeft u geen bak aan huis? Recent zijn erop diverse plekken ondergrondse papiercontainers geplaatst. Hier kunt u uw papier en karton in kwijt.

Restafval

 • Restafval doet u in de grijze bak.
 • Heeft u geen bak aan huis? Dan staan er in uw buurt ondergrondse restafvalcontainers. Hier kunt u uw restafval in kwijt.

Grofvuil

 • U kunt grofvuil zelf wegbrengen naar de milieustraat of bij u thuis laten ophalen (zoals banken, stoelen en matrassen).
 • Voor ophalen betaalt u € 40 voor de eerste m3 en voor elke volgende m3 € 15.
 • Bel 0800 - 0700 voor het maken van een ophaalafspraak.

Elektrische apparaten

Concern voor Werk zamelt elektrische apparaten in. U kunt een ophaalafspraak maken door te bellen naar 0527 25 63 56. Ook kunt u elektrische apparaten inleveren bij de milieustraat.

Ander afval

Textiel en glas kunt u brengen naar containers bij winkelcentra. Grof afval, klein chemisch afval en elektrische apparaten kunt u naar de milieustraat brengen.

Extra afvalbak aanvragen?

U heeft standaard een grote grijze afvalbak voor het restafval, een kleine groene bak voor het gft-afval, een grote grijze bak met oranje deksel voor het PBD (plastic, metaal en drankenkartons) en een grote grijze bak met blauwe deksel voor oud papier en karton. Voor uw gft, PBD en oud papier en karton kunt u gratis een extra bak aanvragen bij HVC via 0800 0700. Ook als u de gft-bak wilt omruilen voor een groter formaat kunt u contact opnemen met HVC.

Wilt u een extra afvalbak voor restafval? 

Hier zijn extra kosten aan verbonden.

 • Een extra 140 liter restafvalbak kost eenmalig € 50,56
 • Een extra 240 liter restafvalbak kost eenmalig € 86,68

Deze kunt u een extra restafvalbak aanvragen door onderstaand formulier in te vullen.

Extra 140 liter restafvalbak

Extra 240 liter restafvalbak

Een afvalbak beschadigd?

Als uw afvalbak beschadigd is, kunt u contact opnemen met de klantenservice van HVC.

Een afvalbak kwijt of gestolen?

Is uw bak nu verdwenen? Dan kunt u dit melden op www.verlorenofgevonden.nl. Er wordt gezorgd dat u een nieuwe afvalbak ontvangt. Is uw bak na 1 januari kwijt of gestolen? Meld dit dan zo snel mogelijk bij de klantenservice van HVC. De chip van de restafvalbakken die als vermist zijn opgegeven worden direct geblokkeerd. De geblokkeerde bak wordt niet meer geleegd. 

Milieupas kwijt?

U kunt op de website van HVC een nieuwe milieupas aanvragen. Per adres wordt één milieupas verstrekt.

Uw Reactie
Uw Reactie