Afval inzameling

In Noordoostpolder zamelt HVC huis aan huis het afval gescheiden in. Op de afvalkalender en de HVC afval-app ziet u wanneer u welk afval aan de weg kunt zetten. Woont u in een buurt met ondergrondse containers, dan kunt u uw afval daarin kwijt. U heeft hiervoor een milieupas nodig.
 • De container moet vóór 7.30 uur aan straat staan
 • Sluit het deksel van de container en zorg dat er geen afval uitsteekt
 • Zet geen afval naast de container, want dat neemt de afvalinzamelaar niet mee
 • Zorg ervoor dat uw co​n​tainer het verkeer (voetgangers, fietsers) niet hindert en dat er geen gevaarlijke situaties ontstaan
 • U moet de container vóór 19.00 uur op de inzameldag weer binnenhalen
 • De container weegt maximaal 60 kg

Groente-, fruit- en tuinafval (gft-afval)

 • Gft-afval doet u in de groene container
 • Staan in uw buurt ondergrondse inzamelcontainers? Doe daar dan uw gft-afval in. Soms vindt u naast de ondergrondse containers een speciale container voor gft-afval

Plastic verpakkingen, drinkkartons en blik

Papier en karton

 • Papier en karton doet u in de container met blauw deksel.
 • Voor hoogbouw gelden andere afspraken.

Restafval

 • Restafval doet u in de grijze container
 • Staan in uw buurt ondergrondse inzamelcontainers? Doe daar dan uw restafval in

Grofvuil

 • U kunt grofvuil zelf wegbrengen of bij u thuis laten ophalen (zoals banken, stoelen en matrassen)
 • Voor ophalen betaalt u € 40 voor de eerste m3 en voor elke volgende m3 € 15
 • Bel 0800 - 0700 voor het maken van een ophaalafspraak

Elektrische apparaten

Concern voor Werk zamelt elektrische apparaten in. U kunt een ophaalafspraak maken via nummer 0527 25 63 56 of deze bij de milieustraat inleveren.

Ander afval

Textiel en glas kunt u brengen naar containers bij winkelcentra. Grof afval, klein chemisch afval en elektrische apparaten kunt u naar de milieustraat brengen.

Soms is het lastig te bepalen waar het afval bij hoort. Hier vindt u een overzicht van producten per afvalstroom. Ook kunt u de HVC afval-app downloaden in de Appstore of Google Play. In de app vindt u een afvalwijzer waar u voor ruim 1.000 producten kunt nakijken waar het weggegooid moet worden.

Is uw container verdwenen of beschadigd? Of bent u uw milieupas kwijt? Dan vragen wij u dit te melden.

Uw Reactie
Uw Reactie