Afvalstoffenheffing

De gemeente zorgt voor de inzameling en verwerking van het huishoudelijk afval. Als inwoner betaalt u hieraan mee via de afvalstoffenheffing. Sinds 1 januari geldt in de gemeente Noordoostpolder het recycle-tarief. Dit betekent dat de afvalstoffenheffing uit een vast en variabel deel bestaat. Het vaste deel betaalt u op dit moment. Het variabele deel wordt bepaald aan de hand van het aantal keer dat u restafval aanbiedt. Hiervan ontvangt u de aanslag begin volgend jaar.

Vastgestelde tarieven recycle-tarief

Omschrijving

Kosten

Vastrecht éénpersoonshuishouden per jaar € 202,50
Vastrecht meerpersoonshuishouden per jaar € 212,50
Tarief per lediging 140 liter restafvalbak € 6,93
Tarief per lediging 240 liter restafvalbak € 11,84
Tarief per storting zak in de ondergrondse container (hoogbouw) € 2,95
Extra 140 liter restafvalbak (exclusief tarief per lediging) eenmalig € 50,56
Extra 240 liter restafvalbak (exclusief tarief per lediging) eenmalig € 86,68

Bedrijven en winkels betalen geen afvalstoffenheffing. Zij regelen zelf de inzameling van hun afval.

Uw Reactie
Uw Reactie