Bestemmingsplan

Wilt u weten of u op een bepaalde plek in de Noordoostpolder mag bouwen of verbouwen? Vraagt u zich af of u ergens een winkel mag openen, of een bedrijf mag vestigen? Deze informatie vindt u in het bestemmingsplan van het gebied.
  • In een bestemmingsplan van een gebied staat wat er op die plek mag worden gebouwd of verbouwd. Ook staat erin hoe de grond en de gebouwen mogen worden gebruikt. Bijvoorbeeld waar woningen, winkels, bedrijven of horeca mogen zijn en welke grond bedoeld is voor wegen en groen.
  • Een bestemmingsplan bestaat uit één of meerdere kaarten, regels en een toelichting. 
  • Een bestemmingsplan geldt voor iedereen: inwoners, bedrijven, instellingen en de gemeente.
  • Wilt u iets bouwen of verbouwen? Dan heeft u daar meestal een vergunning voor nodig.

Weet u niet zeker of uw plan past binnen het bestemmingsplan? Neem dan contact met ons op. We bekijken altijd in overleg of we uw plannen kunnen inpassen.

Uw Reactie
Uw Reactie