Logo van Gemeente Noordoostpolder dat doorverwijst naar de homepage
Logo van Gemeente Noordoostpolder dat doorverwijst naar de homepage

Meedoenpakket Jongeren

Wij vinden het belangrijk dat alle jongeren (kinderen vanaf 4 tot 18 jaar) in de gemeente Noordoostpolder mee kunnen doen. Soms lukt dit niet. Heeft u kinderen in deze leeftijdscategorie en een laag inkomen? Misschien komt u voor uw kind in aanmerking voor het meedoenpakket jongeren. Hiermee kan uw kind sociale, sportieve, educatieve of culturele activiteiten ondernemen.
Let op! U kunt het tegoed voor activiteiten alleen aanvragen in de periode vanaf 1 januari tot en met 30 september.

Informatie andere talen

Hoe vraagt u het Meedoenpakket jongeren aan?

U vraagt Meedoenpakket jongeren heel gemakkelijk online aan door op de bovenstaande button 'aanvragen met DigiD' te klikken. 

Kan of wilt u geen gebruik maken van een online formulier?

Dan kunt u het onderstaand PDF-formulier ook downloaden en na het invullen en ondertekenen naar ons sturen.

Let op! U kunt alleen aanvragen in de periode vanaf 1 januari tot en met 30 september

U kunt ook het aanvraagformulier met bijlagen e-mailen naar bijzonderebijstand@noordoostpolder.nl. Zorg ervoor dat de bestanden dan goed leesbaar zijn (niet te klein en niet te groot). Ook mag u het bij de receptie in het gemeentehuis inleveren

 • Gebruik het aanvraagformulier - activiteiten als u een tegoed voor sociale, sportieve, educatieve of culturele activiteiten wilt aanvragen.
 • Gebruik het aanvraagformulier producten als u een fiets, het computerpakket of zwemdiploma A wilt aanvragen.

Heeft u een vraag over deze regeling? Misschien staat het antwoord onder ‘veel voorkomende vragen’.

Voorwaarden voor het Meedoenpakket jongeren

De voorwaarden zijn officieel vastgelegd in beleidsregels Meedoenpakket 2018 gemeente Noordoostpolderexterne-link-icoon.

De voorwaarden zijn:

 • U woont in de gemeente Noordoostpolder,
 • U heeft een kind in de leeftijdscategorie 4 tot 18 jaar, en;
 • U heeft een laag inkomen.

Veel voorkomende vragen

Het Meedoenpakket jongeren bestaat uit: deelnemen aan activiteiten, een computerpakket, een fiets en zwemdiploma A.

Deelnemen aan activiteiten

Het betreft een digitaal tegoed van € 350,00. Dit tegoed kunt u voor uw kind vanaf 4 tot 18 jaar besteden aan sportieve, sociale, educatieve of culturele activiteiten. Het kan ook worden gebruikt voor binnen- en buitenschoolse activiteiten en voor activiteiten tijdens een schoolvakantie. In een online omgeving activeert u het tegoed. Daarna kunt u in dezelfde omgeving activiteiten kiezen. U kunt alleen activiteiten kiezen die daar worden aangeboden. Heeft u hulp nodig om het tegoed te activeren of te verzilveren? Neem dan contact met het Sociaal Loket op. Zij kunnen u advies geven over instanties die u kunnen helpen. Via deze link gaat u naar de online omgeving Meedoenpakket webshop (forus.io)externe-link-icoon

Computerpakket

Het computerpakket is bedoeld voor kinderen (tot en met 17 jaar) die naar het voortgezet, middelbaar of hoger onderwijs gaan. U krijgt dan een financiële tegemoetkoming om een laptop of tablet te kunnen kopen. Dit geldt alleen als de nieuwe school het gebruik van een laptop of tablet verplicht stelt en er geen gratis bruikleenmogelijkheden zijn (het device moet dan wel mee naar huis mogen worden genomen). 

Fiets

Het betreft een financiële tegemoetkoming om een fiets te kunnen kopen voor kinderen vanaf 6 tot 18 jaar. Het bedrag is € 225,00. In sommige gevallen kunt u in aanmerking komen voor tegemoetkoming als de fiets waarvoor wij eerder een tegemoetkoming verstrekten, vervangen moet worden. De tegemoetkoming is dan € 150,00.

Zwemdiploma A

Het betreft het volgen van zwemlessen bij deelnemende zwembaden voor zwemdiploma A voor kinderen vanaf 5 tot 18 jaar. Ook krijgt u een financiële tegemoetkoming waarmee u éénmalig zwemkleding kunt kopen. Als de gewenste zwemkleding duurder is, betaalt u het verschil zelf bij. De deelnemende zwembaden zijn:

 • Het Bosbad in Emmeloord
 • Ny Sudersé in Lemmer
 • Zwembad Vollenhove in Vollenhove

Dit is een netto-inkomen per maand exclusief vakantiegeld dat gelijk is aan of lager is dan 120% van de bijstandsnorm per maand exclusief vakantiegeld. Hieronder ziet u een paar voorbeeldbedragen. De bedragen zijn gebaseerd op de bijstandsnormen per 1 januari 2024.

Woon- en leefsituatie120% van de bijstandsnorm
exclusief vakantietoeslag
Alleenstaande ouder 21-AOW€ 1.463,57
Gehuwden 21-AOW€ 2.090,81

Let op! Zorg- , huur- kinderopvangtoeslag tellen wij niet mee als inkomen. Ook kinderbijslag is geen inkomen dat wij meetellen.

Het inkomen van uw thuiswonende kinderen telt niet mee om uw (gezins)inkomen vast te stellen. Alleen het inkomen van u zelf en uw eventuele partner telt mee.

Nee, uw (gezins)vermogen telt niet mee.

Nee, dat kan niet. Deze regeling is alleen bedoeld voor uw eigen kind of stiefkind (het kind van uw huwelijkspartner uit zijn/haar eerdere relatie). De reden hiervoor is dat deze kosten uit de pleegzorgvergoeding betaalt kunnen worden.

Dat een kind in een voogdijinstelling verblijft is op zichzelf heel vervelend voor alle betrokkenen. Desondanks blijven de ouders financieel verantwoordelijk voor hun kind. Er wordt daarom onderzocht wat het inkomen van de ouders is en waar zij wonen. Als de ouders niet in de gemeente Noordoostpolder wonen, dan bestaat er sowieso geen aanspraak op het Meedoenpakket jongeren. Er kan op voorhand helaas niet worden aangegeven of dit kind recht op het Meedoenpakket jongeren heeft.

Nee, dat kan niet.

Het tegoed is slechts tot en met 31 december te gebruiken. Dit betekent dat als u het tegoed laat aanvraagt (bijvoorbeeld in december), u heel snel uw tegoed moet verzilveren. Dit vinden wij onwenselijk.  Door de aanvraagperiode in te korten heeft u altijd voldoende tijd om uw tegoed te verzilveren.

Zolang u aan de voorwaarden voldoet, kunt u het tegoed voor deelnemen aan activiteiten maximaal één keer per kalenderjaar ontvangen. De andere voorzieningen zijn éénmalige verstrekkingen.

Nee, dat kan niet.

Deelnemen aan activiteiten

Het is uw eigen keuze om te bepalen wanneer u het aanvraagt. Wel zijn er enkele belangrijke zaken om te onthouden:

 • Uw kind is 4 jaar of ouder en jonger dan 18 jaar;
 • U kunt alleen aanvragen in het jaar waarop de aanvraag betrekking heeft;
 • Een toegekend tegoed is geldig tot en met 31 december. Daarna vervalt het eventuele resterend tegoed. Het is verstandig om een aanvraag op tijd in te dienen. Hierdoor heeft u voldoende gelegenheid om het tegoed te besteden. Ook heeft de aanbieder van de activiteit tijd nodig om het verschuldigde bedrag op tijd de declareren;
 • U kunt geen tegoed over voorgaande jaren (terugwerkende kracht) krijgen.

Computerpakket

In het jaar waarin uw kind overstapt van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs kunt u een computerpakket aanvragen. De aanvraagperiode is dan 1 juni tot en met 30 september.

Fiets

Het is uw eigen keuze om te bepalen wanneer u aanvraagt. Wel moet uw kind minimaal 6 jaar oud zijn op de datum van aanvraag.

Zwemdiploma A

Het is uw eigen keuze om te bepalen wanneer u aanvraagt. Wel moet uw kind minimaal 5 jaar oud zijn op de datum van aanvraag.

Wij mogen er 8 weken over doen. Als het heel druk is, mogen wij er nog langer over doen. Dit willen wij graag voorkomen. Wij streven altijd naar een snelle afhandeling. U kunt zelf ook meehelpen om zo snel mogelijk een reactie op uw aanvraag te krijgen. Stuur alle informatie die nodig is om uw aanvraag te beoordelen direct mee, dan kunnen wij sneller een beslissing nemen.

Misschien kunt u hulp krijgen van uw kinderen, familie, vrienden, buren of kennissen. Heeft u dit niet of kunnen zij u niet helpen? Neem dan contact met het Sociaal Loket op. Zij kunnen u advies geven over instanties die u wel kunnen helpen.

Wat fijn dat u zich wilt aanmelden met uw activiteiten. Via deze link Aanmelden - forus.ioexterne-link-icoon gaat u naar de online omgeving waar u zich als aanbieder van activiteiten aanmeldt. Wel zijn er enkele belangrijke zaken om te weten zodat wij uw aanvraag goedkeuren:

 • De aangeboden activiteit is ook geschikt voor kinderen vanaf 4 tot 18 jaar.
 • De aangeboden activiteit is een sportieve, culturele, educatieve of sociale activiteit, of
 • De aangeboden activiteit is een binnen- of buitenschoolse activiteit.
 • Indirecte activiteiten (activiteiten die ouders kunnen doen ten behoeve van de kinderen, zoals coaching) zijn geen activiteiten als bedoeld in het Meedoenpakket jongeren.

Via Helpcentrum (forus.io)externe-link-icoon kunt u meer informatie vinden.