Logo van Gemeente Noordoostpolder dat doorverwijst naar de homepage
Logo van Gemeente Noordoostpolder dat doorverwijst naar de homepage

Omgevingsvisie

In de omgevingsvisie legt de gemeente haar ambities en beleidsdoelen voor de langere termijn vast.

In Noordoostpolder kiezen we ervoor om deze voor de fysieke én de sociale leefomgeving te bepalen. We stellen 1 omgevingsvisie voor het hele grondgebied vast. Het gaat hierbij over een samenhangende visie op ruimte, water, milieu, natuur, landschap, verkeer en vervoer, infrastructuur en cultureel erfgoed.  Deze ruimtelijke aspecten toetsen we aan onze ambities voor de sociale leefomgeving.

We hebben in 2022 een Strategische Koers vastgesteld. Deze werken we in 2023 in verschillende fasen uit tot de Omgevingsvisie. De uiteindelijke visie is eind 2023 gereed.

Tijdens het proces naar een Omgevingsvisie is er op verschillende momenten participatie toegepast. Meer daarover is te vinden in het participatieplan.

Meer algemene informatie over de omgevingsvisie gemeente: https://iplo.nl/regelgeving/instrumenten/omgevingsvisie-gemeente/