Logo van Gemeente Noordoostpolder dat doorverwijst naar de homepage
Logo van Gemeente Noordoostpolder dat doorverwijst naar de homepage

Omgevingswet

Vanaf 1 januari 2024 is de Omgevingswet van kracht. Deze wet brengt meer dan 26 wetten samen. De Omgevingswet gaat over welke regels gelden in uw omgeving (zoals wonen, ruimte, infrastructuur, milieu en water).

Eén wet, één loket, één procedure

De Omgevingswet regelt het beheer en de ontwikkeling van de ruimte waarin we wonen, werken, leven en ontspannen: onze (fysieke) leefomgeving

Uw garage ombouwen tot bedrijfsruimte? Of van een leeg stuk land een voedselbos maken? Binnen de Omgevingswet geldt: één wet, één loket, één procedure. In het Omgevingsloket is een digitaal loket. Hier vraagt u vergunningen aan, kunt u meldingen doen en meer.

De Omgevingswet geeft meer ruimte. Ruimte voor ideeën en initiatieven van bewoners, ondernemers en andere partijen. Ook geeft de wet  ruimte aan de gemeente om maatwerk te leveren.

Animatie Omgevingswetexterne-link-icoon

Participatie

Participatie speelt een belangrijke rol in de Omgevingswet. Participatie betekent dat u de omgeving betrekt bij een idee of initiatief dat iets verandert in de woon- of leefomgeving. De gemeente stelt voor initiatiefnemers een handboek met eenvoudig stappenplan ter beschikking. Bekijk hier meer over participatie.

Samen aan de slag

De belangrijkste instrumenten voor de gemeente zijn de Omgevingsvisie en het Omgevingsplan. Lees hieronder wat we (gaan) doen, samen met inwoners, ondernemers, belangengroeperingen en andere belanghebbenden.