Logo van Gemeente Noordoostpolder dat doorverwijst naar de homepage
Logo van Gemeente Noordoostpolder dat doorverwijst naar de homepage

Omgevingswet

De nieuwe Omgevingswet komt eraan. Begin 2024 vervangt deze wet alle wet- en regelgeving voor de fysieke leefomgeving (zoals wonen, ruimte, infrastructuur, milieu en water). De Omgevingswet gaat naar verwachting in op 1 januari 2024. De invoering van de wet is een behoorlijke omslag. Niet alleen voor overheden maar ook voor bewoners, ondernemers en organisaties. Noordoostpolder bereidt zich erop voor.

Eén wet, één loket, één procedure

De Omgevingswet regelt het beheer en de ontwikkeling van onze (fysieke) leefomgeving.

Uw garage ombouwen tot bedrijfsruimte? Of van een leeg stuk land een voedselbos maken? Vanaf 2024, met de nieuwe Omgevingswet geldt: één wet, één loket, één procedure. Die procedure gaat bovendien van 26 naar 8 weken.  Met uitzondering van de uitgebreide procedure, die blijft 26 weken duren.

De nieuwe Omgevingswet geeft meer ruimte. Ruimte voor ideeën en initiatieven van bewoners, ondernemers en andere partijen. Ook geeft de wet  ruimte aan de gemeente om maatwerk te leveren.

Animatie Omgevingswet 

Samen aan de slag

Als gemeente bereiden we ons voor op de invoering van de Omgevingswet. Vanaf 1 januari 2023 werken we met het integraal werkproces. De belangrijkste instrumenten voor de gemeente zijn de Omgevingsvisie en het Omgevingsplan. Lees hieronder wat we (gaan) doen, samen met inwoners, ondernemers, belangengroeperingen en andere belanghebbenden.