Onroerendezaakbelasting en WOZ-waarde

Heeft u een eigen woning of een bedrijfspand, zoals een winkel of kantoor, of een stuk grond? Of maakt u gebruik van een bedrijfspand? Dan betaalt u elk jaar onroerendezaakbelasting (OZB) aan de gemeente. De WOZ-waarde van uw pand bepaalt hoe hoog die belasting is. Deze WOZ-waarde stelt de gemeente jaarlijks vast. Op de aanslag van de gemeentebelastingen die u ieder jaar van ons krijgt, vindt u ook deze WOZ-beschikking. Via het WOZ-waardeloket kunt u de WOZ-waarde van woningen opvragen.

Uw WOZ-waarde online inzien

Bent u eigenaar of gebruiker van de woning of het bedrijfspand? Dan kunt u online de WOZ-waarde bekijken via mijnoverheid.nl. U kunt hier inloggen met uw DigiD. U vindt er de volgende gegevens.

  • WOZ-waarde
  • Taxatieverslag
  • Kadastrale gegevens

Bezwaar maken tegen de WOZ-waarde

Bent u het niet eens met de WOZ-waarde van uw woning of bedrijfspand? Of heeft u onterecht een OZB-aanslag gekregen? Dan kunt u bezwaar maken. U kunt tot 6 weken na de datum van het aanslagbiljet bezwaar maken.

Bezwaar maken WOZ - woning

Bezwaar maken WOZ - bedrijfspand

Aanslag OZB

Als u de aanslag door middel van automatische incasso wilt betalen, kijk dan bij 'Gemeentebelastingen betalen'

Kwijtschelding

Kunt u de onroerendezaakbelasting niet betalen? Misschien komt u in aanmerking voor kwijtschelding.

De onroerendezaakbelasting is een percentage van de WOZ-waarde van uw woning of bedrijfspand.

Berekening onroerendezaakbelasting
Soort pand Soort belasting Percentage van de WOZ-waarde
Woning Eigenarenbelasting 0,1362%
Bedrijfspand Eigenarenbelasting 0,2165%
Bedrijfspand Gebruikersbelasting 0,1714% 

Rekenvoorbeeld

Voor een woning:
Stel: de waarde van een woning is € 190.000
De eigenaar betaalt dan: € 190.000 x 0,1362% = € 258,78 OZB

Voor een bedrijfspand:
Stel: de waarde van een bedrijf is € 251.000

  • De eigenaar betaalt dan: € 251.000 x 0,2165% = € 543,42 OZB
  • De gebruiker betaalt dan: € 251.000 x 0,1714% = € 430,21 OZB
Uw Reactie
Uw Reactie