Logo van Gemeente Noordoostpolder dat doorverwijst naar de homepage
Logo van Gemeente Noordoostpolder dat doorverwijst naar de homepage

Energietoeslag 2023

Heeft u energiekosten en een laag inkomen? Dan kunt u misschien de energietoeslag 2023 van € 800,00 ontvangen. Ieder huishouden dat de energietoeslag 2023 automatisch van ons kon krijgen, heeft het al ontvangen. Heeft u de energietoeslag niet automatisch ontvangen en wilt u wel in aanmerking komen? Dien dan een aanvraag in. Dit kan vanaf 1 januari 2024 tot en met 31 juli 2024.

Hoe vraagt u de energietoeslag 2023 aan?

U vraagt de energietoeslag heel gemakkelijk online aan door op de bovenstaande button 'aanvragen met DigiD' te klikken. 

Kan of wilt u geen gebruik maken van een online formulier?

Dan kunt u het onderstaand PDF-formulier ook downloaden en na het invullen en ondertekenen naar ons sturen.

U kunt ook het aanvraagformulier met bijlagen e-mailen naar bijzonderebijstand@noordoostpolder.nl. Zorg ervoor dat de bestanden dan goed leesbaar zijn (niet te klein en niet te groot). Ook mag u het bij de receptie in het gemeentehuis inleveren.

Voorwaarden voor de energietoeslag 2023

De voorwaarden zijn onder andere:

  • U bent 21 jaar of ouder
  • U bent geen student
  • U woont in de gemeente Noordoostpolder
  • U maakt zelf energiekosten voor de woning waarin u zelf woont
  • U heeft een laag inkomen

De voorwaarden zijn officieel vastgelegd in:

Veel voorkomende vragen

Dit is een netto (gezins) inkomen exclusief vakantietoeslag dat niet hoger is dan 130% van de toepasselijke bijstandsnorm exclusief vakantietoeslag. Voor de uitvoering van de energietoeslag 2023 kijken wij naar het inkomen rondom december 2023. Wij vergelijken dit inkomen met de toepasselijke bijstandsnorm van december 2023. Hieronder ziet u een paar maandbedragen ter vergelijking.

Vanaf 21 jaar tot de AOW-leeftijdNetto Inkomensgrens
Alleenstaande€        1.502,53
Alleenstaande ouder€        1.502,53
Gehuwden / samenwonenden€        2.145,45

Vanaf de AOW-leeftijd*Netto Inkomensgrens
Alleenstaande€        1.676,71
Alleenstaande ouder€        1.676,71
Gehuwden / samenwonenden€        2.276,85

*De inkomensondersteuning AOW van € 5,00 tellen wij niet mee om het inkomen te bepalen. Ontvangt u naast de AOW een particulier pensioen? Dan laten wij daar ook een bedrag op vrij. Het vrij te laten bedrag is dan € 25,15 voor een alleenstaande (ouder) en € 50,30 voor gehuwden / samenwonenden.

Misschien wel, maar niet via de gemeente. Studenten die aan de voorwaarden voldoen krijgen via DUO een eenmalige tegemoetkoming. Op Tegemoetkoming energiekosten - DUOexterne-link-icoon vindt u meer informatie.

Moet u van weinig geld rondkomen? Er zijn verschillende regelingen en toeslagen mogelijk. Op www.datgeldtvoormij.nlexterne-link-icoon  staat alles bij elkaar. U controleert hier ook of uw energiecontract of ziektekostenverzekering nog bij u past. Gebruik de online tools of ga in gesprek met een opgeleide vrijwilliger van Humanitas. Gemiddeld besparen mensen hierdoor € 500 per jaar.   

Misschien kunnen wij u helpen. Neem dan contact met het Sociaal Loket op. Wilt u liever zelf uw schulden regelen? Kijk dan op www.zelfjeschuldenregelen.nlexterne-link-icoon.

Het Energieloket helpt u met een gratis en onafhankelijk advies. 

Het Energieloket in de FlevoMeer bibliotheek Emmeloord is open op:

  • Maandag van 12.00 tot 14.00 uur
  • Vrijdag van 9.30 tot 12.30 uur

Website: www.energieloketflevoland.nlexterne-link-icoon
Telefoon: (0527) 63 39 31

Vanuit het Rijk kregen gemeenten de mogelijkheid om de eerste helft van 2023 te overbruggen door het verhogen van de energietoeslag 2022 met € 500. Dit ging uit het budget voor de energietoeslag 2023. De gemeente Noordoostpolder koos ervoor om de overbrugging toe te passen. Daarom is de energietoeslag 2023 € 800.

Wij willen aan zoveel mogelijk huishoudens de energietoeslag 2023 betalen zonder dat daarvoor een aanvraag nodig is. Hiervoor moeten wij veel informatie beoordelen. Het is helaas niet mogelijk om alle huishoudens die hiervoor in aanmerking komen tegelijkertijd een brief te sturen en een bedrag te verstrekken. Daarom voeren wij de werkzaamheden in meerdere stappen uit. Dit kan betekenen, als u recht heeft op de energietoeslag 2023 zonder aanvraag, dat u de energietoeslag 2023 later krijgt dan bijvoorbeeld uw buren.

Daarnaast kunnen wij niet alles situaties goed beoordelen omdat wij daarvoor onvoldoende actuele informatie hebben. De energietoeslag 2023 is een aparte regeling waarvoor uw situatie opnieuw moet worden beoordeeld. Daarom kunnen wij niet aan alle huishoudens die de energietoeslag 2022 ontvingen automatisch de energietoeslag 2023 toekennen.

Nee, dat heeft u niet. De energietoeslag 2023 is een aparte regeling waarvoor uw situatie opnieuw moet worden beoordeeld.

Nee, dat heeft u niet. De energietoeslag 2023 is een aparte regeling waarvoor uw situatie opnieuw moet worden beoordeeld. De vooruitbetaling van € 500 op de energietoeslag 2023 is juridisch gezien een onderdeel van de energietoeslag 2022.