Logo van Gemeente Noordoostpolder dat doorverwijst naar de homepage
Logo van Gemeente Noordoostpolder dat doorverwijst naar de homepage

Gemeentelijke belastingen 2024

Rond 15 februari ontvang je de aanslag van de gemeentelijke belastingen over dit jaar. Je ontvangt deze in de brievenbus of digitaal via de berichtenbox van MijnOverheid.

De gemeentelijke belastingen bestaan uit een aantal onderdelen:

WOZ-beschikking en de onroerende zaakbelasting

WOZ staat voor Wet waardering onroerende zaken. De onroerendezaakbelasting die je als woningeigenaar voor 2024 moet betalen is gebaseerd op de WOZ-waarde van je woning op de waardepeildatum 1 januari 2023. Ten opzichte van een jaar eerder is de waarde van woningen in Noordoostpolder gemiddeld met ruim 7% gestegen. 

Afvalstofheffing - Recycle-tarief

In gemeente Noordoostpolder werken we met het recycle-tarief. Dit betekent dat de afvalstoffenheffing uit een vast en variabel deel bestaat. Je betaalt met de aanslag het vaste en het variabele deel. Je ontvangt dit jaar geen aparte aanslag meer voor het variabele deel. Het variabele deel wordt bepaald aan de hand van het aantal keer dat je de restafval-minicontainer aan de weg zet of gebruik maakt van de ondergrondse restafvalcontainer. 

Meer informatie over het recycle-tarief.

Bezwaar maken 

Ben je het niet eens met dit aanslagbiljet of de WOZ-beschikking, neem dan eerst contact op met ons. Dit kan via telefoonnummer 0527 63 39 11. Wil je na het contact met ons alsnog bezwaar maken? Dan kun je binnen zes weken na dagtekening van het aanslagbiljet een bezwaarschrift indienen. Lees meer hierover op: Bezwaar gemeentelijke belasting of WOZ-waarde

Gratis bezwaar maken

Bezwaar maken bij de gemeente is altijd gratis. Er zijn veel bureaus die aanbieden gratis bezwaar voor jou te maken tegen de WOZ-waarde. Dit lijkt op het oog gratis. Als de WOZ-waarde wordt verlaagd ontvang je een vergoeding van de gemeente. Vervolgens moet je zelf een vergoeding overmaken aan het NCNP-bureau. Dit bedrag kan al snel oplopen tot € 500.  
Wil je bezwaar maken tegen de WOZ-waarde? Bel dan eerst met de afdeling Belastingen om samen jouw argumenten te bespreken: 0527 63 39 11.

Animatie WOZ bezwaar

Om deze video te bekijken gaat u akkoord gaan met de voorwaarden en privacybeleid van Youtube.

Kwijtschelding 

Kun je deze belastingaanslag niet betalen? Dan kan je in aanmerking komen voor gehele of gedeeltelijke kwijtschelding. Of je kwijtschelding krijgt hangt af van jouw persoonlijke financiële situatie. Bij het verlenen van kwijtschelding wordt rekening gehouden met jouw vermogen en met de betalingscapaciteit die je hebt. Kleine zelfstandigen en bedrijven kunnen geen kwijtschelding aanvragen.

Digitaal regelen

Wat kunt u zelf regelen? Om zaken digitaal te regelen is het nodig dat u zich aanmeldt met uw DigiD. Als u nog geen DigiD heeft, dan kunt u dit aanvragen op Digid.nlexterne-link-icoon.

Heeft u een vraag?

Kunt u het antwoord op uw vraag niet vinden of wilt u persoonlijk contact?

Neem dan contact op met de gemeente Noordoostpolder 0527 63 39 11 of info@noordoostpolder.nl