Logo van undefined dat doorverwijst naar de homepage
Logo van undefined dat doorverwijst naar de homepage

LIOR - Bebording en wegmarkering

Dick Tromop (0527) 63 35 66 of d.tromop@noordoostpolder.nl

Bebording

Algemeen

 • Gebruik de richtlijnen voor bebakening van wegen uit de Reglementen voor Verkeersregels en Verkeerstekens van het ministerie van Verkeer en Waterstaat.
 • Gebruik de uitvoeringsvoorschriften BABW.
 • Pas bebakening toe die voldoet aan NEN 1772 en NEN 3381.
 • Plaats de bewegwijzering volgens de Richtlijnen en ASVV
 • Bewegwijzering, CROW, publicatie 322 en de Richtlijnen voor bebakening en markering voor wegen.
 • Plaats bebording duidelijk waarneembaar en herkenbaar.
 • Breng (fles)palen minimaal 0,8 m diep in de grond aan.

Situering

Loop de bevestiging van borden aan lichtmasten of palen van verkeersregelinstallaties (VRI) na om te voorkomen dat extra palen ten behoeve van bebording moet worden geplaatst. Combineer de bebording indien mogelijk met ander straatmeubilair.

 • Afstand zijkant bord tot rand rijweg:
  • Binnen de bebouwde kom 0,75 m
  • Buiten de bebouwde kom 1,00 m
 • Bevestig, indien mogelijk, borden aan lichtmasten (eventueel met uithouder).
 • De verwijsborden naar bedrijven op bedrijventerreinen.
 • Plaats straatnaamboden langs alle wegen in de bebouwde kom, bij voorkeur aan gevels.
 • Palen voor bebording, bewegwijzering, moeten zoveel mogelijk in onverhard terrein worden geplaatst (bijvoorbeeld in de berm). Waar dit niet mogelijk is, moet de verharding zo dicht mogelijk op de palen laten sluiten, waarbij op ieder punt een maximale ruimte van 0,5 cm afstand tussen de paal en de verharding gehaald wordt.
 • Plaats aluminium verkeerszuilen BB21 of BB22 in verkeersgeleiders op een grondpot conform model gemeente

Constructie

 • De verkeersbordpaal is ook geschikt voor het bevestigen van straatnaamborden.
 • De gemeente gebruikt standaard thermisch verzinkte flespalen van 76 mm of buispalen 48 in diverse lengtes. Ze zijn voorzien van een grondanker met spievergrendeling (hoeklijn) en (afge-)dichte kop.
 • Aandacht voor verkeersveiligheid t.a.v. uitzichthoeken in bochten van wegen en inritten.
 • Pas aluminium borden toe met dubbel omgezette rand met minimaal reflectie klasse 3.
 • Gebruik aluminium bordbeugels en roestvrijstalen bevestigingsmaterialen zoals klemband, sluitklemmen enzovoort.

Wegmarkering

Volg Richtlijnen voor bebakening en markering van wegen, CROW publicatie 207

Plaatsing conform richtlijnen BABW

Het materiaal voor wegmarkering is afhankelijk van het type weg en gebied:

 • Op asfalt markering uitvoeren in thermoplast of koudplast;
 • Op klinkerverharding geen markering spuiten, maar markering in het patroon meestraten;
 • Op betonverharding thermoplast toepassen.