Logo van Gemeente Noordoostpolder dat doorverwijst naar de homepage
Logo van Gemeente Noordoostpolder dat doorverwijst naar de homepage

LIOR - Speelplekken

Anton Boertje (0527) 63 34 68 of a.boertje@noordoostpolder.nl

Speelplekken

Algemeen

 • De gemeente onderkent het recht op en het belang van ruimte voor spelen, bewegen en ontmoeten en wil zowel het informele als het formele spelen en sporten in de openbare ruimte voor alle leeftijden stimuleren.
 • De inrichting van een speelplek moet samenhang vertonen met de omgeving. Een speelplek bestaat niet alleen uit een ondergrond met speeltoestellen, maar omvat de totale buitenruimte waarin speeltoestellen afgewisseld worden met andere elementen (groen, verharding, grond, terreinmeubilair of andere speelprikkels).
 • Houdt bereikbaarheid voor mindervaliden in acht.

Aantal/oppervlakte

 • De hoeveelheid fysieke ruimte die gereserveerd moet worden is in overleg met de gemeente.

Situering

 • De speelplekken dienen openbaar toegankelijk en zichtbaar te zijn vanuit het oogpunt van algemeen gebruik en sociale veiligheid.
 • Speelplaatsen voor de kleinsten (2-6 jaar) niet aan een doorgaande weg (verkeersveiligheid) of open water. Zorg anders voor voldoende buffer naar het verkeer of water. Maak oevers veilig voor kinderen, overzichtelijk of brede plasberm. Stem vervolgens ook het beheer hierop af.
 • Zorg dat de speelplek bereikbaar is voor (groot) onderhoudsmaterieel.
 • Plaats speelplekken bij voorkeur niet in hondenuitlaatgebied.
 • De gebieden voor spelen en hondenuitlaatgebieden dienen goed op elkaar te worden afgestemd.

Materialen

 • Plaats bij speelplekken geen struiken met giftige bessen.
 • Draineer goed om gebruik mogelijk te houden en slijtage van toestellen en ondergronden tegen te gaan.
 • Plaats geen zandbakken in de openbare ruimte i.v.m. kattenpoep. Bij scholen in overleg met gemeente.

Speeltoestellen

Algemeen

 • Levering en plaatsing van speeltoestellen conform het Warenwetbesluit Attractie- en speeltoestellen (WAS). De Europese normen NEN-EN 1176 en NENEN 1177 vormen hierbij een hulpmiddel.
 • Speeltoestellen moeten zijn voorzien van veiligheidskeuring in het kader van het Warenwetbesluit Attractie- en speeltoestellen (WAS). Tevens voorzien van certificaat en typeplaatje.
 • Straatmeubilair van speelplekken en speeltoestellen dienen duurzaam, onderhoudsarm en vandalismebestendig te zijn.
 • Bij toestellen hoger dan 4 meter check bestemmingsplan op mogelijke omgevingsvergunning.

Situering

 • Geen speeltoestellen te dicht bij schuttingen/ erfgrenzen i.v.m. overlast en inkijk.
 • Geen toestellen onder bomen (kroon) plaatsen.
 • Glijbanen zoveel mogelijk naar het noorden laten wijzen.
 • Houdt rekening met looproutes bij gedwongen bewegingen als schommelen en glijden.
 • Geen kabels en leidingen onder speelplaatsen, geen putdeksels op speelplaats en geen of afsluitbare kolken op speelplaatsen.
 • I.v.m. uitspoelen zand, zandbakken niet te dicht op kolken plaatsen.

Materiaal

 • Kies een materiaalsoort die bij de omgeving past.
 • Op vandalismegevoelige locaties gaat de voorkeur uit naar RVS of staal. In andere situaties is hout en/of combinaties mogelijk.
 • Voorkeur voor duurzame materialen.
 • Bij houten toestellen voorkeur voor FSC/PEFCcertificaat.
 • Bij houten toestellen dienen de delen welke de ondergrond raken(onderste deel van de staanders) van metaal of ander niet rottend sterk materiaal zijn.

Valondergronden

Algemeen

 • Valdemping conform Warenwetbesluit Attractie- en speeltoestellen (WAS) en NEN-EN 1177.
 • Rondom staanders en andere funderingselementen extra verdichten voor aanbrengen valondergrond.
 • Bij toepassing rubbertegels de vrije ruimte bij staanders zo klein mogelijk houden en vrije ruimte dichtkitten.

Maatvoering

Conform voorschriften leverancier met inachtneming van de NEN-EN-normen.

Materialen

 • Voorkeur voor houtsnippers in gras en verharding.
 • Bij voorkeur geen grind, rubber tegels, kunstgras of zand.
 • Eisen gesteld aan de houtsnippers voor gebruik als valondergrond onder speeltoestellen:
 • De fractie is 5 tot 30 mm, waarvan de lengte is 10 tot 30 mm en de dikte is 5 tot 20 mm. De snippers dienen te voldoen aan de NEN -EN 1177 door middel van een certificaat welke bij elke levering aan de toezichthouder Groen gemaild dient te worden. Het gebruikte hout dient een korte reis te hebben afgelegd. Het mag alleen afkomstig zijn uit Nederland, België, Luxemburg, Noord Frankrijk en Duitsland. De snippers mogen ongedroogd en moeten ongekleurd zijn en mogen niet scherp zijn.

Constructie

 • Onder de houtsnippers laagdikte conform WAS maar minimaal 30 cm dient een zandbed aanwezig te zijn van 20 cm dik.
 • Wanneer de ondergrond een slechte waterafvoerende eigenschap heeft dient in het zandbed een drainage te zijn aangebracht welke overtollig water afvoert naar een sloot of regenwaterafvoerbuis.